Skip to main content

Dropper medlemskap – engasjerer oss som før

Vi deltar like mye som før i frivillig arbeid – men dropper medlemskapet i frivillige organisasjoner.

– Frivilligheten står fortsatt sterkt, men det man får ut av det er viktigere enn å tilhøre bestemte organisasjoner. Masse frivillig arbeid gjøres uten formell medlemstilknytning, sier forsker Audun Fladmoe ved Institutt for samfunnsforskning.

For mens vi er medlemmer i stadig færre frivillige organisasjoner, bruker vi like mye tid som før på frivillig arbeid, i snitt 14–15 timer i måneden– nøyaktig det samme som for 20 år siden.

Årsaken til at vi droppe medlemskapet er at gruppetilhørighet blir mindre viktig, mener Fladmoe. I stedet svarer stadig flere at de legger vekt på individuelle motiver når de engasjerer seg, for eksempel personlig utvikling eller å styrke egen posisjon sosialt eller i arbeidslivet.

– Det foregår en generell individualisering av samfunnet, hypotesen er at det er det samme vi ser innen frivilligheten, sier Fladmoe.

LES OGSÅ:

Kvinnenes forbund i Asker og Bærum er på offensiven igjen

Barneparkene som forsvant  

Sosiale medier endrer måten vi engasjerer oss på

Samtidig som færre er medlem i frivillige organisasjoner koker det på sosiale medier som Facebook og Twitter.

– Sosiale medier tar ikke over for de tradisjonelle organisasjonene. De fungerer heller som en supplerende kanal, sier forsker på sosiale medier og frivillighet, Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret.

 

FORSKER: Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret.

– Det som er nytt med sosiale medier er at det er enklere for enkeltpersoner å sette i gang større aksjoner, men etter hvert henger gjerne organisasjonene seg på og støtter opp, sier Eimhjellen.

– For å delta i en Facebook-kampanje trenger man bare klikke «liker». Er ikke sosiale medier bare en uforpliktende måte å vise engasjement på?

– Jo, det kan man si, vi kaller det «slacktivism». Det er veldig enkelt å trykke «liker». Samtidig; er det mange nok som gjør det får saken kanskje større oppmerksomhet i media og blir plukket opp av de store aktørene. Sosiale medier er en viktig kanal både for å formidle saker man tar tak i, men også for å organiserer frivillige.

LES OGSÅ: – Vi må alle bidra nå  

Personlig engasjement

– Har sosiale medier endret hva vi engasjerer oss i?

– Ja, det handler gjerne om sosiale formål eller saker der vi personlig blir engasjert, der vi ser menneskelig nød, der vi personlig blir rørt. Ta for eksempel Syria. Sosiale medier handler om det umiddelbare mens organisasjonene jobber med det mer komplekse bildet, sier Eimhjellen.

Tradisjonelt er personer med høy utdanning og høy inntekt mest engasjert i frivillig arbeid. Det har ikke endret seg med Facebook.

– Vi kan kanskje se en liten effekt av at sosiale medier får unge mennesker til å engasjere seg i større grad, men det er ingen voldsomme endringer. De som allerede er engasjerte er de som også engasjerer seg på sosiale medier.

LES OGSÅ: Røde Kors trenger flere mannlige guider  

Les flere artikler