735,5 millioner kroner er kostnadsrammen for den nye demenslandsbyen som har fått navnet Carpe Diem. Onsdag skrev ordfører Lisbeth Hammer Krog under kontrakten med Hent as ved prosjektleder Mathias Aasland.

Utbyggeroppdraget for demenslandsbyen omfatter et bokollektiv for personer med demens med 17 bofellesskap à åtte boenheter, 22 ordinære bo- og behandlingsplasser, samt tilhørende fellesarealer og uteområder.

LES OGSÅ: Skal drive forskning i demenslandsby

HENT er en nordisk entreprenør som utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter, de har blant annet ansvaret for nye Bekkestua skole som er under bygging.

Ifølge en pressemelding fra Bærum kommune er det tatt høyde for økte miljøkrav til prosjektet med blant annet solcellepanel og fossilfri byggeplass.

Carpe Diem demenslandsby skal være klart til innflytting i løpet av juni 2020.

Fersk navnevalg

I slutten av april grep politikerne øyeblikket og døpte landsbyen for Carpe Diem.

– Carpe Diem var blant de 128 innsendte forslagene. Vi lot det synke inn. Det var en del av en modningsprosess egentlig, sa Siw Wikan som sitter i hovedutvalg for bistand og omsorg for Høyre i Bærum etter navnevalget.

Carpe diem er opprinnelig en setning fra et latinsk dikt av Horatius, en metafor for nettopp å oppfordre mennesker til å nyte hver enkelt dag.

Carpe Diem demenslandsby

Bærum kommune bygger, som første kommune i Norge, en demenslandsby på Dønski.
Konseptet er inspirert av demenslandsbyen De Hogeweyk i Nederland.
Landsbyen skal ha 158 bo- og behandlingsplasser fordelt på 17 bogrupper over to etasjer og en avdeling for beboere som får økt behov for stell og pleie.
I hver bogruppe vil det være åtte beboere som deler kjøkken stue og vaskerom. Hver beboer har i tillegg et privat rom med bad.
Anlegget skal også ha et fellesbygg med kafé, grendehus, butikk og muligheter for en bar og restaurant.
Demenslandsbyen vil koste kommunen 700 millioner og skal etter planen stå ferdig sommeren 2020.