Skip to main content

Død småfisk flyter i Rønne elv i Sandvika

SPISES: Endene kastet seg raskt over de døde og halvdøde fiskene. Det er derfor vanskelig å fastslå hvor mange fisk som er rammet.

Fredag formiddag fløt det døde og halvdød sjøørret og flyndre i Rønne elv i Sandvika. Bærum kommune mistenker et utslipp.

– Det må være et utslipp. Det lukter pyton og det er døde fisk. Det er to dårlige tegn, sier Morten Merkesdal i Bærum kommune.

– Dette synes jeg er fryktelig trist. Nå må vi gjøre det som står i vår makt for å få stoppet dette, fortsetter han.

Rønne elv renner fra Engervannet og ut i Sandvikselva. Den døde småfisken i elven ved Løkketangen senter ble oppdaget fredag formiddag. Da Budstikka var på stedet var det både halvdød fisk som kjempet for livet og fisk som allerede var døde.

– Det er rett og slett fullstendig unormalt. Du skal ikke kunne se en fisk her. De er vanligvis veldig flinke til å gjemme seg, så dette er en helt abnorm oppførsel, fastslår Merkesdal.

LES OGSÅ: Venter på svar etter giftutslipp

Spist av ender

Sporingsgruppen til Bærum kommune var raskt på stedet. Hvor mange fisk som er død er foreløpig uvisst.

BEKYMRET: Morten Merkesdal i Bærum kommune er bekymret for fiskedøden i elven. Her sammen med vassdragsinspektør Ole Kristian Johansen.

– Det er ganske mange, men endene er raske til å spise dem. Det er veldig klassisk i forbindelse med fiskedød. Småfisken blir spist opp, sier Merkesdal.

– Dette er sjøørret som er vokst opp her naturlig. Den er ikke avlet frem. Det er flere årsklasser som dør her nå. I tillegg ser jeg at det er noe flyndre som også er døde, legger han til.

LES OGSÅ: Prøver å hindre fiskedød

Bærum kommune jobber nå med å finne ut av hva som er årsaken til fiskedøden.

– Vi har tatt vannprøver og prøver fra to døde fisk, så får vi se hva resultatet sier. Foreløpig er det ingen som er mistenkte, avslutter Merkesdal.

Les flere artikler