Skip to main content

Disse skolene i Asker og Bærum er på karaktertoppen

JUBLER PÅ TOPP: Rektor Peder Gjedrem på Hosletoppen jublet sammen med elevene for innføring av matematikk som valgfag. Elevene skal dette skoleåret bidra til å opprettholde et av de høyeste karaktersnittene i Norge – og det høyeste blant ungdomsskolene i Asker og Bærum, de siste fem årene sett under ett.

Trygge elever og solid støtte fra foreldrene deres er sentralt for suksessen til de beste ungdomsskolene i Asker og Bærum.

Hosletoppen og Ramstad topper karakterstatistikken for ungdomsskolene i Bærum. I Asker innehar Torstad og Solvang de samme posisjoner. Når 10. standpunkt- og eksamenskarakterer regnes sammen, er det få skoler som overgår toppskolene i Asker og Bærum.

– Det er lettere å drive skole i Østre Bærum enn mange andre steder i Norge, sier rektor Peder Gjedrem på Hosletoppen skole.

LES OGSÅ: Lavere resultater på eksamen

– Vet ikke om høyere snitt

Gjedrem er ikke overrasket over at skolen topper listen over skoler med flest grunnskolepoeng – gjennomsnittet av alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer for alle 10.-klassingene i Asker og Bærum.

– Jeg vet ikke om noen andre skoler der elevene hadde høyere snittkarakter ved årets skriftlige eksamen. Og da har jeg sammenlignet med andre skoler i blant annet Oslo som pleier å ligge høyt, sier Gjedrem.

10.-klassingene som forlot skolen i vår hadde et karaktergjennomsnitt på 4,7. De siste fem skoleårene har karaktersnittet ligget på 4,5.

 

LØFTET GUTTA: Fungerende skolesjef i Bærum, Siv Herikstad, er spesielt fornøyd med at karakterene for guttene er løftet i Bærum.

Ungdomsskolene med det høyeste snittet siste fem år i Asker, Torstad og Solvang hadde lå på 4,4.

– Vi har et trygt og inkluderende læremiljø, påpeker rektor Ingrid Sejersted på Torstad ungdomsskole i Asker.

– Men i tillegg til godt elevgrunnlag har vi også foreldre som stiller krav. Det er bra, men krever at vi er tydelige også, sier Sejersted.

– Vi har en stabil stand med dedikerte lærere som tar jobben veldig alvorlig, sier rektor Harald Skjønsberg på Solvang skole – og legger til:

– Og så har vi selvfølgelig et bra elevgrunnlag og et godt samarbeid med foreldrene.

Karakterer:  

LES MER:

Mener uflaks og tilfeldigheter kan avgjøre

23 seksere av 25 mulige

Betydelig forskjell

Snittet på landsbasis er 4,0 og i Akershus 4,1.

– Det er jo en betydelig forskjell, sier Kjetil Digre, avdelingsdirektør og leder for statistikkavdelingen Kjetil Digre i Utdanningsdirektoratet. Han er ikke overrasket:

– Vi ser også på nasjonale prøver at Asker og Bærum har gode resultater sammenlignet med resten av landet.

– Hvorfor er det slik?

– Der det er godt med bøker i bokhyllene hjemme er karakterene på skolen gjerne gode. Vi vet gjennom forskning at foreldrenes utdanningsnivå er en veldig viktig forklaring på skoleresultater.

Edruelige

Samtlige 20 ungdomsskoler i Asker og Bærum har høyere snittkarakter over de siste fem år enn Norge sett under ett.

– Vi liker det vi ser, men bevarer edrueligheten. Vi må ha klart for oss at elevgrunnlaget er viktig, sier fungerende skolesjef Siv Herikstad i Bærum. Hun fremhever også betydningen av faglig sterke og oppdaterte lærere.

– Vi har utviklet vi tre standarder for Asker-skolen: Én for samarbeidet mellom skole og hjem, én for vurdering av læring og én for godt og trygt læringsmiljø. En del av forklaringen er at vi har holdt på med det samme ganske lenge, sier fungerende oppvekstdirektør Terje Larsen i Asker.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.