Skip to main content

Det nye selskapet Hydrogenisk kan få nye fylkespenger

REGLER: Anette Solli utelukker ikke at Hydrogenisk kan få fylkeskommunal driftsstøtte. FOTO: TRINE JØDAL

Fylkeskommunen tapte penger på Hyop-konkursen. Men kan likevel komme til å gi driftsstøtte til et nye hydrogenselskapet Hydrogenisk.

Les flere artikler