Skip to main content

– Det er enkelte som nesten aldri dukker opp

FOR REGEL: Foran fra venstre Martin Solbakken, Alexander Holst og Peter N. Larsson. Bak fra venstre: Mirnes Balagic, Olav L. Skogen, Erik Gabrielsen, Oliver Eide og Kristine Steen.

Oliver Eide på Valler videregående skole mener skulking er et stor problem og at det er på sin plass med innstramminger.

Mens flere videregående skoler i Asker og Bærum streiket mot den nye fraværsregelen onsdag, samlet Eide en del elever fra Unge Høyre som mener at en fraværsgrense på 10 prosent vil være et gode for alle.

De opplever at skulking er et økende problem på deres skoler.

– Et skoleår består av 190 skoledager og 175 fridager. Det er ikke for mye å forvente at elevene kommer på skolen de dagene. Og det er bare udokumentert fravær som gjelder, sier Eide, som påpeker at skulking er et stort problem.

– Det er enkelte som nesten aldri dukker opp. I dagens system er det kanskje for lett å ta seg fri, spør Erik Gabrielsen fra Valler.

Det er spesielt få som møter opp på inneklemte dager mellom fridager, sier elevene.

Fraværet dobles i russetiden: – Ikke lenger en privatsak  

Mye repetisjon

«Når elever skulker må vi repetere pensum om og om igjen. Dette gjør at vi ikke kommer videre. Vi har nå gjennomgått hvordan Det bysantinske riket falt fire ganger. Det er demotiverende for meg og alle de andre som møter opp tidsnok til timen» og «Å utdanne en generasjon som finner det naturlig å skulke, vil ikke føre samfunnet fremover». skriver 17-årige Oliver Eide i et debattinnlegg på budstikka.no, som har skapt stor debatt i sosiale medier.

 

STREIKET: Flere hundre elever samlet seg i Sandvika onsdag.

– Det har vært veldig mange positive tilbakemeldinger og det er mange som ikke er enig i mine synspunkter. Men det er viktig at all fakta kommer på bordet. Du må ikke tro at du vil stryke i et fag dersom du er syk. Grensen blir innført for å få fjernet  skulk i skolen, ikke ramme elever som er syke, driver med elevrådsarbeid eller engasjerer seg politisk. Det er uheldig at så mye blir problematisert, som blant annet å dokumentere sykefraværet.

Fanger opp de med problemer

Det at fraværsgrensen rammer de svakeste er Oliver Eide og meningsfellene ikke med på.

– Dette gir derimot lærerne og helsepersonell et insentiv til å få kontakt med eleven på et tidlig tidspunkt og fange opp dem som har problemer, sier Eide, som synes det er viktig at debatten blir balansert.

 

Motstanderne overdriver  

Den nye fraværsgrensen fører til at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, ikke vil få vurdering. Eleven vil bli varslet hvis han eller hun er i faresonen.

Mirnes Balagic (23) fra Akershus Unge Høyre var også til stede på Valler. Han mener motstanderne overdriver ulempene og svartmaler situasjonen. Han understreker at det vil bli tatt hensyn ved sykdom.

– Det at man må ringe helsesøster og si ifra at man er syk vil heve terskelen for å skulke. Også melding fra foreldre gjelder som dokumentasjon, sier Mirnes.

– Det var like strengt for ti år siden også. Det gikk jo bra den gang, sier Kristine Steen fra Eikeli videregående, som synes det er riktig, men også litt tøft å gå mot strømmen i denne saken:

– Jeg har fått ekstremt mye kritikk. Det er mer vanskelig enn lett, sier hun.

– Dette føler jeg også på, sier Olav L. Skogen fra Nadderud videregående.

Les flere artikler