Skip to main content

Derfor vil ikke bedrifter i oljebransjen støtte senter for oppsagte

UNDER PRESS: – Situasjonen er fortsatt utfordrende, med sterkt prispress og prosjekter som utsettes og kanselleres. Det merkes i ordrebøkene, bekrefter Ivar Simensen, kommunikasjonsansvarlig i GE Norge.FOTO: TRINE JØDAL

Store bedrifter har et særskilt ansvar for å ta vare på sine ansatte – også de som er på vei ut. Det mener sjefen i GE Oil & Gas. Sandvika-bedriften har halvert bemanningen på ett år.

Ingen oljeservicebedrifter i Asker vil være med å Ingen vil betale for senter for oppsagteoljearbeidere i AskersHus. Iallfall ikke i denne omgang, skrev Budstikka mandag.

LES OGSÅ: Riis Rasmussen: – Kommunen må bidra økonomisk 

Eva Kristensen, sjef i GE Oil & Gas Nordic, vil ikke kommentere situasjonen i Asker. Men på generell basis er hun klinkende klar:

– Det er bedriftens ansvar å ta vare på sine ansatte, både når de kommer inn – og når de er på vei ut igjen, sa hun i et møte om oljenæringen i regi av Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

LES OGSÅ: Tror det kan bli verre – og så bedre

– Er viktig å bistå

Kristensen har ledet en tøff nedbemanningsprosess med en halvering av antall ansatte ved hovedkontoret på Hamang i Sandvika – ned fra 400 til 200 ansatte på ett år.

– Det er viktig for oss som stor bedrift å bistå medarbeiderne i slike krevende prosesser. Vi har også gitt nødvendig bistand i 3–6 måneder etter avsluttet arbeidsforhold, forteller hun.

GE Oil & Gas har hatt sitt eget opplegg for nedbemanningen, med tilbud om blant annet omplassering, personlig rådgivning og hjelp til jobbsøk.

– Kan det bli aktuelt med ytterligere nedbemanninger?

– Det kommenterer vi ikke. Men situasjonen er fortsatt utfordrende, med sterkt prispress og prosjekter som utsettes og kanselleres. Det merkes i ordrebøkene, bekrefter Ivar Simensen, kommunikasjonsansvarlig i GE Norge.

LES OGSÅ: «Oljesjef:»– Vi har litt godt av krisen 

– Det kom for sent

Flere oljeservicebedrifter Budstikka har snakket med, begrunner sin manglende finansielle oppslutning om en møteplass i AskersHus med dårlig timing.

– Ideen er god, men for oss kom det for sent til å bli tatt med i vurderingen av hva vi skulle gjøre for dem som mistet jobben, sier Cathrin Bretzeg, ansvarlig for HR og HMS i Kongsberg Oil & Gas Technologies på Drengsrud.

Det samme sier sjefen for National Oilwell Varco i Asker.

– Vi visste ikke om dette initiativet da nedbemanningsprosessen ble satt i gang. Men vi vil dekke utgiftene for de av våre folk som benytter seg av et slikt eventuelt tilbud, sier Yngve Bastesen.

Andre vil neppe bidra.

– Vi har mange kontorer, og det er unaturlig å gå inn med økonomisk støtte bare i forbindelse med ett av disse. Våre interne prosesser skal ivareta de ansattes interesser på en god måte, sier ABB-sjef Steffen Waal på Billingstad.

 

Les flere artikler