Skip to main content

Derfor sa kommunen nei til nytt boligprosjektet i Blakstadmarka

Forklarer: Øyvind Lunde (t.h.) fra Boxs Arkitektstudio forklarer leder av bygningsrådet Stein H. Annexstad hvilke planer de har for byggeprosjektet i Blakstadmarka. T.v. Anders T. Utne, Aps medlem i bygningsrådet. FOTO: KNUT BJERKE
Forklarer: Øyvind Lunde (t.h.) fra Boxs Arkitektstudio forklarer leder av bygningsrådet Stein H. Annexstad hvilke planer de har for byggeprosjektet i Blakstadmarka. T.v. Anders T. Utne, Aps medlem i bygningsrådet. FOTO: KNUT BJERKE

Skaaret Eiendom AS og Boxs Arkitektstudio AS fikk ikke fremme reguleringsplan for Blakstadmarka 26. Bygningsrådets dom: Planene er ikke gode nok.

Det var et enstemmig bygningsråd som ga sin egen fagetat og Askers rådmann full støtte i striden om utbyggingen. Det til tross for at alle er enige om at tomten egner seg for boliger. Men ikke så mange og store som utbygger tenker seg.

Begrunnelsen fra bygningsavdelingen for å nekte å fremme reguleringsforslaget var at planene ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer for utearealer, boligantall, utnyttelse og bokvaliteter.

LES OGSÅ: Ingen vil bøye seg i boligstrid

Videre savner de en trafikkfaglig utredning av tiltaket. Det må blant annet gjøres for at det skal kunne stilles krav til opparbeidelse av gang- og sykkelvei i forbindelse med utbyggingen.

Utbygger har heller ikke ønsket å tilpasse prosjektet i forhold de anbefalinger som kommunens plan- og bygningsavdeling har gitt. I stedet insisterte de på å få saken til politisk vurdering. Men det hjalp lite.

– Uferdige planer

– Planen for utbyggingen av Blakstadmarka 26 er uferdige. Noe også befaringen vi var på viste. Selv om saken har tatt tid, kan ikke det i seg selv være avgjørende for behandlingen, mente leder av bygningsrådet Stein H. Annexstad.

Han støttet rådmannens forslag om at reguleringsplanen ikke blir fremmet i den form den har i dag, og at det må bearbeides før det kan skje. Et enstemmig bygningsråd i Asker stilte seg bak forslaget.

Nå må tiltakshaver gå tilbake til plan- og bygningsavdelingen og tilpasse prosjektet til deres tilbakemeldinger før nytt forslag til reguleringsplan kan sendes ut.

LES MER: Ble møtt av heftige naboprotester

– Rydd opp

Karl Bønnhoff og Annemor Onarheim, begge fra Høyre, valgte sågar å stemme med flertallet, selv om de tidligere hadde vært mer positive til utbyggingen.

– Vi ønsker billige og små leiligheter i Asker. Men jeg synes hele dette å prosjektet er uferdig. Gå tilbake til tegnebrettet, riv den gamle bebyggelsen, rydd opp i området. Bygg helt nytt, var Aps Anders T. Utnes klare råd.

– Jeg er for at det bygges stort og tett ved trafikknutepunkter. Men i Blakstadmarka er det ikke like opplagt, mente Erling Bergsaker fra Venstre. Tiltakshavers arkitekt Øyvind Lunde ville etter samråd med utbygger ikke kommentere avslaget.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.