Skip to main content

Derfor offentliggjør Budstikka ulikhetene

Kjersti Sortland er ansvarlig redaktør i Budstikka.
Kjersti Sortland er ansvarlig redaktør i Budstikka.

Kommentar. Om få uker skal skolebarna våre testes gjennom nasjonale prøver.

Det skjer for syvende gang, i den form prøvene har hatt siden 2007.

Budstikka publiserer i dag detaljert informasjon om resultatene i alle nasjonale prøver i grunnskolen i vårt distrikt, i denne perioden.

Dette gjør vi som lokalt avishus, etter å ha tenkt oss nøye om.

Vårt mål er ikke å bidra til stigmatisering av lokale skoler. Ei heller fordele ansvaret, nå.

Når vi for første gang publiserer sammenstilt informasjon om skoleresultatene over flere år, gjør vi det av én grunn: fordi vår analyse viser at det i Bærum ikke lenger handler om tilfeldige variasjoner mellom ulike skoler og ulike kull i forskjellige fag.

Det dreier seg tvert imot om et tydelig mønster; nemlig at vi har fått et skarpt skoleskille mellom øst og vest i Bærum kommune. Et belte med skoler i vest har grunn til bekymring.

Snittet i hele Bærum kommune på de nasjonale prøvene er høyere enn landssnittet.

Men det er noen store, demografiske skjevheter når det kommer til det alarmerende elevresultatet «laveste mestringsgrad».

Asker har ikke et like tydelig demografisk skille.

Politikerne i Bærum har holdt skolefanen høyt. Våre politiske myndigheter har hatt informasjonen om resultatene tilgjengelig, og «tatt dem til etterretning», senest protokollført i møte 28. mai i år.

Politikerne i Bærum har holdt skolefanen høyt.

I Bærum kan altså myndighetene, hvis ingen dykker for nøye ned i tallene, smykke seg med å være en glansbildekommune over snittet. Men ved en klynge skoler midt i Vestre Bærum ender nær hver tredje elev på laveste mestringsnivå. Det betyr at eleven kan mindre og presterer dårligere enn han eller hun bør ifølge læreplanene.

Snittet i hele landet på dårligste mestringsnivå er hver fjerde elev.

Ved å gjøre informasjonen kjent stiller Budstikka spørsmål ved om våre lokale, politiske myndigheter har tenkt å la forskjellene være der, eller utvikle seg, i seks år til – uten målbevisst å søke konkrete, utjevnende tiltak.

Vi stiller spørsmål ved om våre lokale, politiske myndigheter har tenkt å la forskjellene være der.

Budstikka er til for innbyggerne i våre kommuner, både de små og de store.

Vår jobb er å påpeke skjevheter, og i dette tilfellet utfordre makthaverne til å ta fatt på arbeidet med å finne ut hvorfor det er slik – for så å handle.

Vi har forståelse for at noen mener offentliggjøring av resultater skole for skole kan oppleves utidig.

Men som redaktør for offentlig debatt i Bærum mener jeg i denne saken at offentligheten og skolebarna våre er best tjent med åpenhet.

Kjersti Sortland er ansvarlig redaktør for Budstikka.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.