Skip to main content

Derfor må du klippe hekken denne helgen

Høye hekker kan være farlig for trafikksikkerheten.

 

Hvis du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, så har du ansvar for å sikre fri sikt til skolestart.

Statens vegvesen fastslår at hekkeiere har ansvar for å klippe hekk og busker slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

-Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din, påpeker Statens vegvesen.

Senk også farten

Men det er ikke bare hekkeierne som har et ansvar for å sikre trafikken for skoleelevene. Statens vegvesen oppfordrer også bilistene til å senke farten når 5- og 6-åringene skal ut på skoleveien for første gang.

– Ta vare på førsteklassingene og de andre skolebarna. Senk farten!, sier fylkesordfører Anette Solli.

 I de første skoleukene vil Politiet og Statens vegvesen ha hyppige kontroller langs skoleveiene. Det fokuseres på fart og bruk av bilbelte.

Bedre å gå

I dag går eller sykler seks av ti 6 -12 åringer til skolen, mens målet i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 er åtte av ti. 

– Å gå til skolen er en sunn start på dagen både for barn og voksne, det blir mindre støy og forurensing og det gir en tryggere og mindre trafikkert skolevei, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. 

– Mange foreldre kjører barna til og fra skolen, også de med kort vei og der det er tilrettelagt med fortau eller gang- og sykkelvei. Det skaper mye biltrafikk rundt skolene, som igjen kan føre til trafikkfarlige situasjoner, påpeker han.

Liker å være aktive

Han får støtte fra opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

– Barn liker å være i aktivitet utendørs, og de fleste ønsker å gå eller sykle til skolen sammen med vennene sine. Det bør vi voksne tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldrene med på å gjøre skoleveien tryggere for de minste. Våre egne kjørevaner er det hver og én av oss lettest kan gjøre noe med, fastslår hun.

Men uansett: Klipp hekken!

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.