Skip to main content

Denne veien kan bli stengt – sykler skal frem

ÅPEN I DAG: Sandvikseveien mellom Sandvika og Blommenholm kan bli stengt i rushtiden for biler slik at Jan Henrik Andresen og andre syklister kan komme seg tryggere frem. FOTO: KARL BRAANAAS

En av de mest utsatte sykkelstrekningene i Asker og Bærum kan bli stengt for biler i rushtrafikken.

Kommunen ser på muligheten for å stenge Sandviksveien mellom Sandvika og Blommenholm med rushtidsbom. Syklister og busser skal prioriteres på den trafikkerte strekningen med kun et smalt fortau.

Veien er en av de mest ulykkesutsatte stedene ved den nasjonale sykkelveien langs E18.

– Slik det er i dag er det en helt håpløs løsning når syklistene sendes ut på et smalt fortau. Samtidig sier politikerne at de ønsker mer enn å doble antall syklister i Bærum, da må noe gjøres med sykkelveinettet. Forslaget for Sandviksveien er bedre enn ingen ting. Problemet med den veien er at det nesten er umulig å utvide den. Skal det bli et bredere fortau må veibanen snevres inn, sier leder av Syklistenes Landsforening avdeling Asker og Bærum, Jan Henrik Andresen.

LES OGSÅ: – Bytt bil med sykkel

– Bilister tilpasser seg

Statens vegvesen har gjennomført trafikkanalyser som viser at 60 prosent av bilene som bruker veien kommer fra vest, det betyr at disse kjøretøyene kunne ha brukt E18 på vei inn mot Oslo og Østre Bærum.

Også Ruter vil at bussene skal komme lettre frem på denne veien i rushtiden. Enkelte av deres avganger endrer trase i den verste perioden i morgenrushet og kjører ut på E18.

Forslagene til kommunen kommer frem i rådmannens «Handlingsplan sykkel 2016-2019». Det står blant annet:

– I påvente av ny E18 foreslås det en løsning med rushtidsbom i begge ender som vil regulere både morgen og ettermiddagsrush. Det forventes at dette kan føre til kø og at det derfor gjennomføres trafikkanalyser. Erfaringer fra Oslo tilsier at bilister tilpasser seg, så lenge en stenging blir kommunisert godt til befolkningen, står det i handlingsplanen.

LES OGSÅ: Usikkert om «skrekkstrekket» blir sikret

Skeptisk til stengimg av lokalveier

– Jeg er generelt skeptisk til å stenge flere lokalveier i Bærum, jeg tror ikke det å stenge løser så mange problemer. Trafikken blir bare flyttet til et annet sted, sier Høyres Morten Skauge som leder Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Han er derfor usikker på om rådmannens forslag er godt.

– Det er bedre å gjøre tiltak på enkelte av de mest utsatte veiene, se på muligheten for å ta bort fortauskanter, utvide sykkelfelt og bedre merking av sykkelfelt. Ofte er det ikke snakk om dyre ting, men enkle tiltak som forbedrer sikkerheten, sier Skauge.

LES OGSÅ: Telte de deg også?

– Det må handles - ikke bare prates

– Det er bra at kommunen har en offensiv handlingsplan for syklistene, men det er viktig at de også klarer å handle, ikke bare prate, sier Andresen.

Han mener kommunen og politikerne litt for lett skylder på andre når de ikke klarer å gjennomføre tiltak.

– Jeg savner at de er litt mer offensive og virkelig viser at Bærum skal være en sykkelkommune. Et eksempel er gang- og sykkelveien ved Bærums Verk. Der har det vært store hull og dårlig vedlikehold. Når kommunen blir kontaktet skylder de på Statens vegvesen og at det er deres ansvar. Istedenfor å skylde på andre må de være mer offensive og vise vilje til å løse problemene. Og politikerne må sørge for at det finnes penger til å gjennomføre tiltak. Vi møter litt for ofte byråkrater som sier de ikke har nok midler til å gjennomføre forslag i tidligere handlingsplaner, sier Andresen.

– Jeg vil invitere til dialog med Jan Henrik Andresen og Syklistens Landsforening for å gå igjennom de mest utsatte strekningen for å se hva vi kan gjøre av akuttiltak. Vi i kommunen må være på tilbudssiden for en kortsiktig oppgradering av de mest trafikkutsatte strekningene, sier Morten Skauge.

LES OGSÅ: Trøbbel for bysyklene

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.