Skip to main content

De skal bygge blokk på blokk for å gi Asker flere leiligheter

BYGGEKLARE: Om lag 1.640 leiligheter og rekkehus skal bygges på Vestre Billingstad i regi av fire store utbyggergrupperinger – her representert ved Thorbjørn Barrett Sele (fra venstre), prosjektsjef i Ferd Eiendom, Harald Taasen. partner i Eiendomsplan, Christen Sohlberg, partner i Sohlberg og Toftenes, og Tanja K. Guettler, prosjektsjef i JM Norge.

Tidenes boligutbygging på Billingstad er langt fra nok til å dekke Askers behov for flere leiligheter. Fire av fem husstander er rekkehus og eneboliger.

Les flere artikler