Skip to main content

De gjorde sort gull til gråstein

TILLITSVALGT: Da Pedram Nadim (27) ble valgt som tillitsvalgt for Tekna i Kongsberg Oil & Gas Technologies hadde selskapet planer om å rekruttere 100 personer til det nye hovedkvarteret i Asker. De skulle sittet her. Nå sitter han i stedet i drøftingsmøter med ledelsen for å redde så mange som mulig av de 90 personene som er planlagt nedbemannet. – Det er en tung prosess for tillitsvalgte så vel som ledere, sier han. alle FOTO: KARL BRAANAAS

Hundrevis i Asker og Bærum har mistet jobben som følge av det dramatiske fallet i oljeprisen. Men hvem har egentlig skylden?

Asker, 2. januar 2014: 200 ansatte i Kongsberg Oil & Gas Technologies flytter inn i den påkostede kontorparken Asker panorama. Flere stoler står tomme i det åpne kontorlandskapet.

– Det er fordi vi venter vekst. Plassene skal fylles opp, uttaler Walther Qvam, toppsjef i Kongsberg Gruppen, til Budstikka i anledning innflyttingen.

– Jeg regner med at ytterligere 100 personer vil bli rekruttert før vi skriver januar 2015, supplerer Pål Helsing, administrerende direktør for selskapets olje- og gassdivisjon.

Tilsynelatende lå alt til rette for at 2014 skulle bli et jubelår for den norske industrikjempen: Kongsberg Gruppen feiret sitt 200-årsjubileum og markedsutsiktene så mer enn lovende ut. På toppen av det hele kunne olje- og gassdivisjonen skilte med et flunkende nytt hovedkart som ifølge konsernsjefen var «bygget for vekst».

Men i stedet for å fylle de ledige stolene, skulle snarere flere bli stående tomme. I mars varsler ledelsen i Kongsberg Oil & Gas Technologies at i overkant av 60 stillinger må kuttes som følge av et dramatisk fall i oljeprisen.

En av ti i olje-jobb

– Situasjonen sto, og står fremdeles, i sterk kontrast til 2013 hvor vi knapt kunne jobbe fort nok. Det kom flere kanselleringer fra kunder og prosjekter ble utsatt i tid. Vi var innstilt på at det var snakk om en midlertidig situasjon. Da vi fikk beskjed om en ytterligere nedbemanningsrunde i november, begynte det imidlertid å oppleves som dramatisk, forteller Pedram Nadim (27), prosessingeniør og tillitsvalgt for Tekna i Kongsberg Oil & Gas Technologies.

  • LES OGSÅ:  

Mer eller mindre samme budskap går igjen i hele oljenæringen, som ved utgangen av fjoråret talte hele 12.282 arbeidsplasser i Asker og Bærum, ifølge forskningsinstituttet IRIS (International Research Institute of Stavanger).

Bransjen har vært tungt representert i Asker og Bærum helt siden det første kapitlet i det såkalte oljeeventyret ble skrevet. Strekningen fra Lysaker i Bærum til Drengsrud i Asker har gått under navnet «Engineering Valley» på grunn av de mange oljeselskapene som etablerte seg i bygdene våre før, under og etter oljeboomen.

Begge kommuner har aktivt lagt forholdene til rette for å tiltrekke seg flere kunnskapsbedrifter innen olje- og gassektoren. Strategien har tilsynelatende fungert etter hensikten: I dag er mer enn hver tiende person som jobber i Asker eller Bærum ansatt innen petroleumsnæringen. Avgrenses statistikken til privat sektor er tallet hele 15 prosent.

 

MANGE: Hele 12.282 personer jobbet i oljenæringen i Asker og Bærum ved inngangen til 2014. I bakgrunnen er Ekofiskfeltet i Nordsjøen. ILLUSTRASJON/FOTO: TORIL S. TØRMOEN/WIKIMEDIA COMMONS

Kutter tusenvis av jobber

I desember 2014 varslet NAV-sjefene i Asker og Bærum at hoderullingen som foregår i bransjen, nødvendigvis vil øke arbeidsledigheten i de to kommunene. Spådommen skulle vise seg å stemme. I mai varslet ti av de største oljeselskapene med virksomhet lokalt, at de vil kutte i overkant 7.000 stillinger.

Bare i fjor forsvant til sammen 275 jobber ut av oljeselskapene FMC, General Electric Oil & Gas, Subsea 7 og Aibels avdelingskontorer i Asker og Bærum, får Budstikka opplyst fra de respektive selskapenes pressekontakter. Felles for alle er at kostnadskuttene kommer som følge av oljeprisfallet.

Men hva er det egentlig som styrer prisutviklingen?

Overproduksjon

For mangeer oljeprisen nærmest en abstrakt størrelse. Dette til tross for at den har stor innflytelse på alt fra kronekurs og rentenivå til arbeidsledighet.

Den fysiske fastsettelsen av oljeprisen skjer på tre børser, i henholdsvis London, New York og Singapore. Prisutviklingen styres av tilbud og etterspørsel – som i ethvert annet marked.

– Fallet i oljeprisen skyldes at faktisk leveranse til markedet ble langt større enn forventet i løpet av fjoråret, forklarer oljeekspert Jarand Rystad, daglig leder av analyse- og rådgivningsselskapet Rystad Energy.

Oljeanalytikeren fra Belset i Bærum sier at amerikanernes utvinning av skiferolje – såkalt fracking – er den enkeltfaktoren som i størst grad har økt tilbudet av olje og gass globalt det siste året.

– USA har produsert mer olje enn på mange tiår. Samtidig har etterspørselen kun økt med 0,6 millioner fat per dag mot en forventning på 1,2 millioner fat. Dessuten har Saudi-Arabia dumpet så mye olje de kan inn i markedet, både fordi de vil dempe veksten i skiferolje, utsette oljesand- og offshoreprosjekter, straffe gratispassasjerene i OPEC og gi en stimulans til den globale økonomien, men også av geopolitiske grunner. Det er i deres interesse at Russland og Iran får svekket sine statsfinanser gjennom en lav oljepris, sier Rystad.

– I balanse i 2016

Han er adskillig mer optimistisk enn mange i bransjen, og mener markedet trolig vil komme i balanse allerede i løpet av neste år.

– Inn i 2016 vil produksjonen av skiferoljeflate ut, det vil bli et globalt underskudd og oljeprisen vil gå betydelig opp igjen. Markedet er syklisk. Akkurat nå er vi midt nede i en bølgedal som vil vare gjennom 2015. Nedgangen vil bli relativt kortvarig, om enn noe lenger enn under finanskrisen i 2009, sier han.

– Det er altså ikke tale om noen krise?

– Det føles nok som en krise for dem som står midt opp i det, men for Norges del vil utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet legge en demper på krisen, samt at svekkelsen av den norske kronen vil gjøre industrien mer konkurransedyktig, svarer eksperten.

– Et sjokk

Asker, 16. juni 2015: Drøyt halvannet år etter innflyttingen i Asker får de ansatte i Kongsberg Oil & Gas Technologies sjokkbeskjeden: «Antall fast ansatte skal kuttes med rundt 90 personer som følge av det sviktende olje- og gassmarkedet».

– Det oppleves selvfølgelig som et sjokk å få beskjed om at vi skal gå så drastisk til verks. Vi tillitsvalgte har vært klare på at vi må beholde kritisk kompetanse for å klare oss til, og ikke minst etter, nedgangstidene snur, sier tillitsvalgt Pedram Nadim.  

 

KUTTER: I juni fikk Pedram Nadim beskjed om at en sjettedel av kollegene skal nedbemannes.

Nedskjæringene som ble skissert i juni omfatter om lag hver sjette medarbeider.

– Det oppleves som tøft og dramatisk for de ansatte, og er en tung prosess å gjennomføre for tillitsvalgte så vel som ledere. Det er ingen som ønsker å være i denne situasjonen, sier Nadim.

I 2013 hadde selskapets olje- og gassdivisjon et negativt resultat før skatt på -11 millioner kroner. I 2014 hadde det økt til hele -479 millioner kroner. Nadim tør ikke si noe skråsikkert om når utviklingen vil snu.

– Prognosene sier at det vil være lav aktivitet i oljebransjen ut 2016, og at det først vil bedre seg skikkelig i 2017. Det er på dette grunnlaget ledelsen mener det er nødvendig å kutte så mange ansatte nå, sier han.

Kritiserer kutt

Flere eksperter mener oljenæringen går altfor langt i å redusere kostnadene sine. Blant kritikerne finner vi oljeanalytiker Jarand Rystad.

– Nå er det mulig og nødvendig for mange bedrifter å redusere kostnadene betydelig. Det kan være en viktig slankekur som gjør produktiviteten bedre og bedriften mer konkurransedyktig. Samtidig er det en fare for at man kutter i kompetanse og kapasitet som trengs når markedet kommer tilbake. De som har dype nok lommer til å bygge kapasitet i nedgangstider vil ha ekstra forretningsmuligheter når syklusen snur. I stedet løper alle i flokk: Alle øker når markedet er på topp, og de kutter når det er nedgangstider, sier Rystad.

 

VIL SNU: – Noen sier oljeeventyret snart er over. Jeg vil si det knapt er begynt, sa oljeanalytiker Jarand Rystad fra scenen da næringklyngen Subsea Valley arrangerte konferanse i Asker kulturhus i 2012. Eksperten spår at markedet vil komme i balanse innen utgangen av 2016.

Balansegangen mellom å beholde viktig kompetanse og foreta nødvendig kostnadskutt stiller bransjen overfor et vanskelig dilemma, mener Kongsberg-tillitsvalgt Pedram Nadim.

– Rystad har rett i at det er de som evner å satse i nedgangstider gjerne er de som tjener mest når oppturen kommer. Samtidig skal man overleve også – ingen bedrift kan drives over evne for alltid, sier han.

Hvor mange som til slutt forsvinner fra kontoret i Asker er foreløpig uklart.

Optimistisk næringsråd-sjef

Lars O. Nordal, leder av Asker Næringsråd, er optimistisk på vegne av de mange som nå mister, eller har mistet, jobben. Han trekker frem nettopp Kongsberg Gruppen som et eksempel til etterfølgelse.

– Kuttene som foregår i oljebransjen er selvsagt trist for dem det rammer, men kompetansen disse menneske besitter er etterspurt og kan benyttes i andre virksomheter. Kongsberg Gruppen kan tjene som et godt eksempel: I stedet for å si opp ansatte har de flyttet folk som tidligere jobbet innen olje og gass til andre avdelinger.

Pedram Nadim, tillitsvalgt i Kongsberg Oil & Gas Technologies utdyper: 

– HR-sjefene fra de ulike aksjeselskapene i konsernet forsøker å se om enkelte av dem som står i fare for å bli nedbemannet kan brukes andre steder i virksomheten. Det finnes flere konkrete eksempler på det – en del har blant annet gått over i Kongsberg Maritime. Vi har også en intern utleieavtale, som innebærer at de ulike selskapene i konsernet kan leie folk av hverandre ved behov. Det har også i noen tilfeller fungert som alternativ til oppsigelser.

BEKYMRET: – Fallet i oljeprisen har påvirket medlemsbedriftene våre dramatisk, sier Preben Strøm, daglig leder i Subsea Valley. FOTO: KARL BRAANAAS

Massive kostnadskutt

– Vi er bekymret, sier Preben Strøm.

42-åringen fra Jar leder Subsea Valley – næringsklyngen hvis medlemsbedrifter i all hovedsak er oljeserviceselskaper som utvikler og produserer produkter og tjenester innen undervannsteknologi.

Klyngen teller over 200 virksomheter med sete langs aksen fra Oslo, Bærum og Asker via Drammen til Kongsberg og Notodden. Strøm sier fallet i oljeprisen har rammet medlemsbedriftene dramatisk.

– Mange av våre medlemsbedrifter er inne i en svært tøff tid. Ordrebøkene tømmes sakte, men sikkert. I løpet av året må mange av leverandørbedriftene kutte sine kostnader i størrelsesorden 20–30 prosent for å i det hele tatt være konkurransedyktige, spår han.

– Har forsøkt å unngå nedbemanning

Han stiller seg ikke bak kritikken til oljeanalytiker Jarand Rystad, som mener mange aktører har svingt sparekniven i altfor stor grad.

– Mitt inntrykk er at bedriftene har vært flinkere til å prøve å unngå nedbemanning nå enn under finanskrisen i 2009. Beklageligvis har markedssituasjonen tvunget frem behov for kostnadskutt med dertil hørende oppsigelse.

Subsea Valley-sjefen mener oljenæringen til dels har seg selv å skylde for dagens situasjon.

– Oljeprisen styres av mekanismer utenfor vår kontroll, så den kan vi ikke gjøre noe med. Men den norske oljebransjen har selv skapt et kostnadsregime, som ikke på langt nær er bærekraftig. Dette gjelder særlig kostnader knyttet til dokumentasjon, sier Strøm.

Han mener Subsea Valleys fremste oppgave nå er å bidra til å styrke medlemsbedriftenes innovasjonsevne og konkurransekraft, samt hjelpe dem til å bli leveringsdyktige i internasjonale markeder

Anbefaler olje-utdanning

– Dessuten er det ekstremt viktig at vi ikke snakker ned teknologiindustrien. Behovet for teknologer er stort, og vi må sørge for å få ungdom til å studere realfag også i fremtiden. Statoil-ingeniørene som jobber med vindkraft, har hverken studert fornybar energi eller vindkraft. Det finnes en rekke tilsvarende eksempler.

Strøm sier teknologi utviklet av olje- og gassindustrien i større grad bør brukes for å skape vekst i andre næringer, som for eksempel fornybar energi, romfart og helse.

Han får støtte av oljeekspert Jarand Rystad.

– Regjeringen mener oljeindustriens innkjøp som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) vil gå ned fra 13 til 4 prosent innen 2040. Det er med respekt å melde fullstendig feil. Oljesektoren vil forbli en sentral del av norsk økonomi i 20–40 år til, sier han og fastslår:

– Det lureste norske ungdommer kan gjøre i dag er å utdanne seg til en jobb innenfor oljesektoren.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.