Skip to main content

De fikk se nytten av realfag

FORTELLER: Phu Nguyen, en forsker med doktorgrad, forteller elevene om robotikk, programmering og et nyutviklet kunnskapsspill om HPV-viruset.

69 elever fra Bjørnegård fikk se hvor mye spennende en realfagutdanning kan føre til i Simula.

BAKGRUNN: Helene og Pierre tar en «high five» for ny måte å lære på

Simulasenteret på Fornebu og Bjørnegård ungdomsskole er tre av skole-næringslivspartnerne som deltar i undervisningsprosjektet «Digitale sprell». Nylig var 69 tiendeklasseelever på besøk i forbindelse med Simuladagen, for å få vite mer om hva en realfagutdanning faktisk kan brukes til.

– Dette er ett av flere samarbeidsprosjekter vi har med Bjørnegård. Vi stiller også med programmeringskurs, foredrag og tilbyr internships i forbindelse med arbeidspraksisuken, forteller Freyja Jørgensen, prosjektassistent ved Simulaskolen.

–  Spennende, moro og nyttig

– Hvorfor gjør dere dette?

– Det er for å nå frem til skole-elever i ung alder for å motivere og inspirere dem til å se muligheter innen realfag i sine videregående studier og fremtidige karriere.

– Og hva er knepet?

– Det er å vise anvendeligheten av fagene, og at det de lærer faktisk er spennende, moro og nyttig.

Les flere artikler