Får ikke millionstøtte til miljøprosjekter

POPULÆRT: Amund Breda (til venstre) og Pål Webjørnsen er ivrige brukere av bysyklene på Fornebu. Bærum kommune vil også ha bysykler til Sandvika, men får ikke støtte fra Miljødirektoratet. – Bil er unødvendig å bruke her, sykkel er det beste alternativet på Fornebu, mener de to. FOTO: KNUT BJERKE

POPULÆRT: Amund Breda (til venstre) og Pål Webjørnsen er ivrige brukere av bysyklene på Fornebu. Bærum kommune vil også ha bysykler til Sandvika, men får ikke støtte fra Miljødirektoratet. – Bil er unødvendig å bruke her, sykkel er det beste alternativet på Fornebu, mener de to. FOTO: KNUT BJERKE

Miljødirektoratet mener bysykler i Sandvika og et prosjekt med bildeling vil gi liten miljøeffekt.

DEL

Nei og nei. Miljødirektoratet sier nei til å gi midler på nærmere 6,5 millioner til kommunens søknader om støtte til bildelingsordning og bysykler.

Bildelingsprosjektet LivingLab har som mål å endre reisevaner til kommunens innbyggere. Prosjektet har en varighet på 12 måneder, og omfatter å følge ti familier som tar i bruk et produkt, en App som tilbyr «kombinert mobilitet», i 100 dager.

LES OGSÅ:  Svir av millioner for å få deg til å sykle

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Smart City Bærum, Ruter og leverandører av transporttjenester. Transporttjenester gjøres tilgjengelig i en App, og omfatter kollektivreiser, leiebil, bildeling, elsykkel, matlevering og drosje.

Familienes egne biler settes på lager mens prosjektet pågår.

LES OGSÅ: Får ikke statlige millioner til bysykler i Bærum

Bærum kommune søkte om 4.000.000 i støtte til prosjektet LivingLab.

- Nyskapende og interessant

– Prosjektet fremstår som nyskapende og interessant. Kostnadene for gjennomføring er imidlertid svært høye og klimaeffekten av at ti familier lever uten bil i en kortere periode er usikker. Miljødirektoratet har ikke prioritert å støtte prosjektet, skriver direktoratet i et brev til kommunen.

Miljødirektoratet avslår også kommunes søknad om tilskudd til ordningen «Bysykkel Sandvika». Kommunen søkte om 2.560.000 kroner i støtte til prosjektet.

Direktoratet mener bysykkelprosjektet er positivt og vil legge til rette for sykling intern i Sandvika, men vurderer at tiltaket «antagelig vil ha begrenset effekt på reduserte klimagassutslipp.

Bærum kommune er nå i en beslutningsprosess der rådmannen skal legge frem forslag til klimastrategi etter sommeren. Bysykler og LivingLab er forslag til tiltak i handlingsplanen til klimastrategien som skal politisk behandles til høsten.

– Vedrørende Miljødirektoratets begrunnelse så har jeg ingen kommentar til dette nå, sier miljørådgiver Anne Kristine Feltman i Bærum kommune.

LES OGSÅ:  Bysykkel-stopp ved bygrensen til Oslo

Artikkeltags