Skip to main content

Brannstasjon på Tofte bygges etter planen

Askers rådmann Lars Bjerke trekker forslaget om å erstatte to brannstasjoner med én i Røyken og Hurum

Foto: KARL BRAANAAS

Askers rådmann vurderte å erstatte to brannstasjoner med én i Røyken og Hurum, noe som skapte kraftige reaksjoner. Nå har rådmannen snudd.

Like før det nye, felles brannvesenet i nye Asker og Bærum er en realitet, kom Askers rådmann med en brannfakkel. I formannskapsmøtet 3. desember varslet rådmannen at han vurderte å legge ned den nye brannstasjonen i Midtbygda og droppe å bygge en planlagt ny stasjon i Tofte.

– Bakgrunnen for at rådmannen vurderte å lage en utredning er tre ting. Det første er ny brannforskrift som er ute på høring. Det andre er den gjennomførte brannutredningen i 2017 og 2018 i Asker og Bærum brannvesen. Det tredje er at vi ser at vi har et høyere kostnadsbilde enn tilsvarende kommuner, sier rådmann Lars Bjerke i Asker kommune.

Forslaget vekket kraftige reaksjoner, og nå har rådmannen snudd. 

«Har skapt usikkerhet»

I en pressemelding fra Asker kommune erkjenner rådmannen at forslaget har skapt usikkerhet omkring brannberedskapen i denne delen av kommunen, og at utfallet av en slik vurdering kunne få konsekvenser for fremdriften av arbeidet med å etablere en ny brannstasjon på Tofte.

«Rådmannen har etter samtaler med blant annet brannsjefen, og ny kunnskap særlig om forsterkning av førsteinnsats ved store hendelser, gjort en ny vurdering. Han konkluderer derfor med å ikke fremme en sak om utredning i januar.», står det i pressemeldingen.

Det betyr at den vedtatte planen om bygging av ny brannstasjon på Tofte gjennomføres i henhold til planen, og at brannstasjonen på Midtbygda beholdes som den er.

– Rådmannen har en utredningsplikt selv om saken er kontroversiell, og jeg tar til etterretning de reaksjonene vi har fått. Grunnen til at vi allerede nå tar en avgjørelse er for å ikke forsinke byggingen av en ny brannstasjon på Tofte, fortsetter Bjerke.

Fremskyndet kartleggingen

Planen var å utrede en ny brannstasjon på Klokkarstua og erstatte brannstasjonene på Midtbygda og Tofte – noe som kunne gitt kommunen en økonomisk besparelse.

Etter de kraftige reaksjonene på forslaget ble arbeidet med å kartlegge fakta og faglige begrunnelser i saken fremskyndet. I samtaler med brannsjefen, hvor de brannfaglige spørsmålene ble satt opp mot forskriftskravene om blant annet innsatstid, fikk rådmannen ny kunnskap som ble avgjørende for avgjørelsen.

«Konkret er det snakk om blant annet nytt sykehjem på Filtvet, industriutvikling på Tofte og økende trafikk i Oslofjordtunnelen.», står det i pressemeldingen.

Gir rådmannen honnør

Pressemeldingen fra rådmannen blir møtt med lettelse og glede.

– Jeg er veldig glad for avgjørelsen om å bygge en brannstasjon på Tofte, og jeg vil gi honnør til rådmannen. Det er veldig positivt at han på så kort tid har satt seg inn i grunnlaget for det å bygge ny stasjon der, sier Sverre Junker 

Sverre Junker har permisjon fra jobben som beredskapssjef, for å være prosjektleder for sammenslåingprosessen av Asker og Bærum brannvesen, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen. Det «nye» brannvesenet er i drift fra 1. januar 2020, og skal hete Asker og Bærum brann og redning. 

Junker forteller at hele fundamentet for sammenslåingen var å ikke svekke brannberedskapen, og legger ikke skjul på at det er nødvendig med en ny brannstasjon på Tofte i den forbindelse. Han vil likevel ikke kritiserer rådmannens forslag.

– Jeg velger å ikke gi noe kritikk av rådmannen. Jeg har forståelse for at man på grunn av de økonomiske utfordringene også letter på denne stenen. Det at man også raskt velger å si at man ikke går videre med saken står det stor respekt av, fastslår Junker.

Sverre Junker er glad for at Askers rådmann har snudd i saken og likevel går for å bygge ny brannstasjon i Tofte. Junker tror det nye brannvesenet vil  ha enda større slagkraft.

Foto: EVA GROVEN

Vil ha større slagkraft

Prosjektlederen er meget positiv til det «nye» brannvesenet fra nyttår av. I tillegg til dagens gladnyhet nevner Junker blant annet om en ny båt som skal styrke beredskapen til sjøs, og bedre teknologiske hjelpemidler i mannskapsbilene.

– Vi kommer til å ha større slagkraft i 2020, og det er jeg stolt av. Vi innfrir forventningkravene til ressursbruk og hever samtidig beredskapen, avslutter Junker.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.