I begynnelsen av april sovnet en person med en glødende sigarett i sengen i en av Bærum kommunes omsorgsboliger. Boligen var utstyrt med et mobilt vanntåkeanlegg.

– Trolig ble et liv reddet da vanntåkeanlegget ble utløst, forteller branninspektør Hanne Sandbæk i Asker og Bærum brannvesens avdeling «Trygg Hjemme».

LES OGSÅ: Fire personer reddet seg ut av overtent hus

– Siden det første ble montert av Bærum kommune for ca. tre år siden er tre anlegg blitt utløst, en av gangene var to personer i leiligheten, det betyr at fire liv kan ha blitt reddet i løpet av disse årene, sier Tor Høgberget i Bærum kommunes eiendomsavdeling.

«Trygg hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom brannvesenet og Asker og Bærum kommuner, hvor målet er å bidra til økt brannsikkerhet hos risikogrupper som eldre, pleietrengende, rusavhengige og psykisk syke.

LES OGSÅ: Skogbrann på Snarøya var bråtebrenning

Drar på befaring

Vanntåkeanlegg:

Mobile vanntåkeanlegg kan begrense en brann i startfasen, og redde liv og verdier. Utviklingen av slike anlegg gir løsninger som enkelt kan monteres og som er økonomisk rimelige. Dette kan bety langt bedre brannsikring for eldre og omsorgstrengende personer.

Vanntåke er en slukkemetode innen brannvern.

Vanntåke er ørsmå vanndråper spredt i lufta som tåke.

Mikrodråpene i vanntåken holder seg svevende i luften en god stund og blir gjerne dratt med luften inn i brannområdet. Når vanntåken treffer flammer kveles flammene.

Vanntåkeanlegg ble utviklet for offshoreindustrien, og de fleste oljeinstallasjonene i Nordsjøen anvender slik teknologi.

– For oss er det veldig viktig å komme i kontakt med brannutsatte grupper. Får vi inn bekymringsmeldinger reiser vi ut på befaring og sjekker forholdene og ser hvilke tiltak som kan gjøres. Vi har en tilnærming hvor vi ikke retter pekefinger, men har en prat om hvilke tiltak som kan iverksettes, forteller Sandbæk.

Kommunene har de siste årene satset på mobile vanntåkeanlegg i blant annet omsorgsboliger. Utstyret gjøres også tilgjengelig for utlån til brukere i private boliger, hvor risikoen for brann vurderes som særlig stor.

I Bærum er det 15 anlegg mens Asker har ni.

– Brannsikring og forebygging har høyeste prioritet i kommunen. Vi har mulighet til å kjøpe inn flere vanntåkeanlegg, men de 15 vi har i dag dekker behovet vårt, sier Høgberget.

De mobile anleggene er fleksible og lette og flytte rundt.

– Det er helt genialt, de kan brukes flere ganger.

I Asker ble de første anleggene kjøpt inn i 2013.

– De fleste har vært rundt på flere adresser og vi opplever få feil med dem, sier fagansvarlig for brann Mona Nerli i Asker kommune.

Et av anleggene kommunen har er i beredskap.

LES OGSÅ: Nødetatene rykket ut til brann i gassflaske

– Et viktig samarbeid

– Det samarbeidet vi har med brannvesenets er blitt godt mottatt av både ansatte og beboere. For oss har et vært en fin opplevelse å få brannvesenet på besøk og det har skapt større trygghet, sier avdelingsleder Cecilie Ringdal-Nilsen i Bærum kommune.