Skip to main content

Borgen-ungdom tar livet av dårlig rykte

Mentorer: 10.-klassingene Robin Mosveen Lauvring, Daria Hassan, Kaja Sagen Nilssen og Magnus Søland er blant 20 unge mentorer på Borgen ungdomsskole. Jobben deres er å skape trygghet og trivsel for dem som begynner i 8. klasse. – Det er et godt samhold på Borgen, sier de. FOTO: EVA GROVEN

Ungdommer på Borgen skole kjenner seg ikke igjen når folk snakker om kriminelle gjenger i nærmiljøet.

Les flere artikler