Skip to main content

Borgen-rapport en øyeåpner

TODELT: Borgen er todelt, konstaterer leder for Borgen-utvalget, Gyrid Mangersnes. FOTO: KNUT BJERKE

Borgen er delt i to – av Borgenveien.

Dette er Budstikkas lederartikkel lørdag 14. november 2015.

Borgen er delt i to – av Borgenveien. På østsiden er det blokkbebyggelse, mange innvandrere og relativt svak familieøkonomi. På vestsiden er det motsatt. Der er det eneboliger og høyinntektsgrupper.

Les også: Ny rapport: Slik har Borgen blitt delt i to

Les også: Borgen-folk gir boligpolitikken skyld for økonomisk skille

Les også: Slik er livet på Borgen

At disse kontrastene kommer som en stor overraskelse på Asker kommune og leder av Borgen-prosjektet, er det grunn til å forundre seg over.

Slik har det vært i hele perioden med utbygging i området. Hva annet hadde kommunen forventet?

Det må nødvendigvis bli forskjeller når en hel ås er full av store eneboliger som ligger nær marka og ofte med gedigen utsikt. På den andre siden av veien er det tett i tett med blokker. Bare bebyggelsen representerer to verdener.

Asker har en handlingsplan frem til 2016 som ønsker å bekjempe fattigdom, med et spesielt fokus på barn. Nå skal planen revideres, og Borgen-rapporten har øyensynlig vært en øyeåpner som gjør at det i neste planperiode blir enklere å målrette tiltak.

Det er selvsagt bra, men også et tankekors. Det politiske Asker skal være et tverrsnitt av befolkning og boområder.

De politiske partiene pleier å være flinke til å sette sammen listene sine slik at representasjonen er bred. Man skal ikke ha stor tilknytning til Borgen for å forstå at de økonomiske og sosiale avstandene i området er store, til dels meget store.

Så hvorfor ikke varselklokkene har ringt for lenge siden, forundrer oss.

Et lite, men allikevel viktig foreldreopprør får nå ting til å skje. Både befolkningen og kommunen bryr seg. Det er et godt utgangspunkt for å komme videre. Handlingsplanene for kommende år vil ganske sikkert presentere tiltak som er målrettet – og som utjevner noen av de skjevhetene som er på Borgen.

En av de viktigste faktorene på Borgen har i alle år vært Asker Skiklubb og tilbudene klubben gir til alle unge i dette området. Ulike barn finner sammen på fotballbanen eller andre idrettsarenaer.

Her blir alle behandlet likt, her skapes og utvikles vennskap på kryss og tvers over Borgenveien.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Dette er også viktig å ha i bakhodet når man vurderer fortgang i å flytte Skiklubben fra Føyka til Borgen. En idrettspark vil bidra til å modellere et sterkere samhold mellom barn og unge.

Antagelig er det klokt om kommunen også bygger noen anlegg for de ikke-organiserte unge. Det kan bety en ytterligere sammensmelting av barne- og ungdomsmiljøene.

Det er viktig at de unge holder seg på Borgen og ikke fristes til å reke i Asker sentrum på kveldstid.

At det festes kommunalt grep om kulturtilbudene på Borgen bør derfor være en del av kommende handlingsplan.

Dette er Budstikkas lederartikkel lørdag 14. november 2015.

Les flere artikler