Skip to main content

Borgen-folk gir boligpolitikken skyld for økonomisk skille

ETTER MØTET: Disse tre karene er spente på fremtiden for Borgen, og er enige om at flere blokker ikke er det rette. Fra venstre Njål Vikdal, Bjørn Fagerli og Tor Martin Møller.

– Vi må ta segregeringsproblemet på alvor og unngå videre blokkbebyggelse på Borgen.

Det sa Tor Martin Møller på et møte på Borgen ungdomsskole torsdag kveld. En fullsatt sal var kommet for å høre Gyrid Mangersnes presentere Slik er livet på Borgen .

Da hun etterpå åpnet for spørsmål og kommentarer, var det flere som mente at hele problematikken, ulikhetene og segregeringen skyldes en feilslått boligpolitikk for 40 år siden. Det var da blokkene i Huldreveien, Askerlia og Fredbos vei ble bygget.

Asker kommune har sett mange likhetstrekk mellom den delen av Borgen og større drabantbyer som Fjell i Drammen og Groruddalen i Oslo, med høy andel minoritetsspråklige, mange lavinntektsfamilier og ulik deltagelse i samfunnet.

BAKGRUNN: Borgen-nabolaget delt i to økonomiske verdener

Med rapporten som grunnlag inviterer kommunen hele Borgen-samfunnet til å forme et bedre lokalmiljø for alle.

Trenger avlastning

Blant dem som tok ordet etter presentasjonen, var Tor Martin Møller fra Rønningen FAU.

– Vi har hatt en arbeidsgruppe ved Rønningen skole, og vi har kommet frem til at den store utfordringen har med boligstrukturen å gjøre. Det er vanskelig å se hvordan vi kan gjøre noe med det. Vi har konkludert med at vi har det veldig bra her på Borgen, men vi må tørre å ta segregeringsutfordringen på alvor, sier Møller.

– Det betyr at videre blokkbebyggelse må unngås. Politikerne må være villige til å ta boligpolitiske virkemidler i bruk andre steder i Asker for å lette segregeringstrykket her på Borgen, fortsetter Møller.

Han støttes av Venstre-politiker Njål Vikdal og FAU-leder på Hagaløkka, Bjørn Fagerli.

– Det er derfor jeg mener at rapporten også må behandles i bygningsrådet. Det er en god rapport som sier mye om å mobilisere og delta. Men det er boligsammensetningen som er opphavet til de utfordringene vi står overfor, sier Vikdal. Selv mener han at rekkehus er et godt virkemiddel.

Bra med rekkehus

INTERESSE: Mange møtte frem for å høre Gyrid Mangersnes fortelle hva de har funnet av fakta i rapporten «Livet på Borgen».

– Rapporten operere med to soner på Borgen, én med eneboliger og én med blokker. Men det er en tredje sone også, og det er rekkehusene. Jeg bor der selv, og føler at vi har en fot i begge de andre sonene og drar miljøene sammen, sier Vikdal.

Som FAU-leder på Hagaløkka kjenner Bjørn Fagerli flere innvandrermiljøer. Andelen minoritetsspråklige elever utgjør over halvparten av elevene der, mens de utgjør omtrent en tredel på Rønningen. De aller fleste på møtet torsdag var etnisk norske, men Fagerli er overbevist om at også minoritetsspråklige ønsker mindre segregering.

– Det er stor enighet om at man ønsker inkludering, jeg tror vi alle har samme mål, sier han.

LES OGSÅ: Over 100 samlet for et bedre Borgen

Nå skal de politiske utvalgene behandle rapporten før den havner i kommunestyret på nyåret. 20. januar blir det en ny nærmiljøkonferanse på Borgen. I løpet av våren skal det foreligge en handlingsplan.

Les flere artikler