Skip to main content

Blir neppe kvitt Oslo Vest i utvidet politidistrikt

KLARE TANKER: Dersom politimester Hans Sverre Sjøvold får det som han vil, kommer Oslo politidistrikts Enhet vest til å bestå av alt fra travle hovedstadsgater til store skogsområder med spredt befolkning, og en lang kystlinje.

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt foreslår å beholde dagens deler av Oslo sentrum i Enhet vest når enheten skal strekke seg sørover til å ta med Hurumlandet.

Enhet vest i Oslo politidistrikt omfatter i dag Asker, Bærum og Oslo Vest unntatt Bygdøy og litt av bydel Frogner. Spørsmålet om hvor grensene skal gå er aktuelt når Hurum og Røyken kommuner slås sammen med Asker fra 1. januar 2020.

Da blir sydenden av distriktet øya Mølen. Den ligger rett vest for Jeløya ved Moss.

– Politidistriktet er opptatt av å overholde overordnede krav til responstid – i og utenfor tettbygde strøk, sier politimester Sjøvold i sitt høringsforslag (se faktaboks nederst i saken).

Vil vente og se

Han konkluderer med at dagens grenseinndeling i politidistriktet bør bestå når det utvides med hele Hurum-halvøya. Det betyr at Enhet vest vil bestå av alt fra travle hovedstadsgater til store skogsområder med spredt befolkning, og en lang kystlinje.

– Han opplever at politidistriktet ikke har virket lenge nok med den nye organiseringen, som ble iverksatt fra 1. mai 2017, og ønsker å gjøre seg flere erfaringer før en eventuell justering av grensen mot Enhet sentrum, skriver Sjøvold i tredjeperson.

Politimesteren vil likevel følge tett med, og vil vurdere grensene senest når konsekvensene av politireformen skal evalueres.

(saken fortsetter under bildet)

 

LANGT SØR: Tettstedet Tofte på sørspissen av Hurumhalvøya har over 3.000 innbyggere og ligger 44 kilometer fra Asker.

Åpent to dager i uken

Røyken og Hurum lensmannskontor skal videreføres, slik at det blir politistasjoner i Røyken, Asker, Sandvika og på Majorstua. Nå er politivakta i Røyken åpen for publikum to dager i uken.

Det siste tallet på årsverk knyttet til Røyken og Hurum lensmannskontor, som Budstikka er kjent med, er 24. Hva dette blir i fremtiden er ikke spikret.

– Det blir fortsatt et tjenestetilbud til publikum der, blant annet i form av politivakt. Ordningen med politikontakt videreføres og i samarbeid med den nye storkommunen vil vi samarbeide om etablering av politiråd, skriver Sjøvold.

Satser på forebygging

Han slår fast at forebygging av kriminalitet vil være et satsingsområde i nye Asker.

– Stedlig ledelse skal ivareta godt samarbeid med barnevern, skoler, oppvekstetat, SLT og andre, skriver politimesteren.

Sjøvold slår også fast at det skal være etterforskning i Asker, og han vil planlegge for at deler av patruljeseksjonen ved Enhet vest blir stedsplassert i nye Asker.

Kommunene har frist til første juledag med sine kommentarer til forslaget.

LES OGSÅ: Urovekkende når politiet uteblir

Krav til responstid

Les flere artikler