Skip to main content

Bekymret for fortettingen: – Naturverdier går tapt

Felles front: Finn Otto Kvillum i Naturvernforbundet i Bærum (t.v.) og Bjørn Frodahl i Asker og Bærum Historielag har felles interesse av å bevare de grønne verdiene som her langs Gamle Drammensvei på Høvik. FOTO: KARL BRAANAAS

Naturvernforbundet og Historielaget vil ha et strengere vern mot rasering av naturverdier når eplehagene bebygges.

Fortetting i eksisterende villaområder utgjør en stor del av boligbyggingen i Bærum. Det uroer Naturvernforbundet.

De har nå skrevet til ordføreren og uttrykt bekymring for at det biologiske mangfoldet blir redusert etter hvert som store, gamle villahager og andre store tomter fortettes med nye boliger.

LES MER: – Planutvalget har manglet virkemidler mot fortetting

En slik eiendom er Haugen på Høvik. Eiendommen er en stor kolle med gamle trær mellom Gamle Drammensvei, Kirkeveien og Lindehaugsvingen. På toppen troner en staselig villa fra begynnelsen av 1900-tallet.

Eieren har fått byggetillatelse til fem nye eneboliger på tomten, noe både Naturvernforbundet i Bærum og Asker og Bærum Historielag er bekymret for.

Rikt mangfold

– Vi er ikke ute etter folks rett til å bygge på eiendommene sine. Det er utnyttelsesgraden og behandlingen av naturverdiene på tomtene vi er kritiske til. Når Bærum kommune har så rikt naturmangfold, skyldes dette blant annet at Bærum har store villaområder med trær og annen vegetasjon som har gitt leveområder for svært mange ulike planter, fugler, dyr og insekter. Vi må ta hensyn til dette, sier Finn Otto Kvillum i Naturvernforbundet.

LES OGSÅ: Betydelig flere utleieboliger de siste to årene 

Vernet miljø

Også for Historielaget er naturverdiene i kommunen viktige. Ikke minst langs Gamle Drammensvei, hvor eiendommen Haugen ligger.

– Veien er vernet fra Sandvika til Høvikveien, og det er viktig at de gjenværende miljøene tas hensyn til ved utbygging. Med det mener vi at nybygg ikke bør bryte med den eksisterende arkitekturen. Det andre er kulturlandskapet som Haugen representerer. Dette grønne preget må tas vare på, sier historielagets nestleder Bjørn Frodahl.

Laget sikringsplan

Da kommunen ga byggetillatelse for Haugen, var det på visse vilkår. Ett av dem var at det må utarbeides en sikringsplan for vegetasjon på eiendommen.

– En slik plan er laget av en profesjonell landskapsarkitekt og lagt ved søknaden om igangsettingstillatelse. De store gamle trærne skal bevares så langt det er mulig, sier arkitekt Wenche Meyer-Olsen i Meinich arkitekter som er ansvarlig søker.

LES OGSÅ: Fortetting til forargelse

Frodahl og Kvillum har begge sett mange tomter som er blitt rasert ved utbygging til tross for planer og bestemmelser.

– Vi etterlyser at det får konsekvenser når man bryter bestemmelser om å ta vare på kultur- og naturverdiene, sier de.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.