Skip to main content

Beklager henleggelser i brev til publikum

BREV: «Hver eneste anmeldelse blir vurdert spesielt med tanke på om den bør etterforskes eller ikke», heter det i brevet politiet har utarbeidet i forlengelsen av at en rekke saker nå henlegges på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. FOTOMONTASJE: TORIL S. TØRMOEN

Politiet har utarbeidet et eget brev hvor de beklager seg og forklarer hvorfor saker henlegges på kapasitet.

Les flere artikler