Skip to main content

Beboeraksjon bombarderer kommunestyret med e-poster: Vil stoppe storutbygging

STORT ENGASJEMENT: 750 beboere på Fornebu har organisert seg for å få politikerne i Bærum til ikke å bygge 11.000 boliger slik rådmannen foreslår. Asta E. Stenhagen og Ellen Bergland leder folket som vil få et endelig svar fra politikerne neste onsdag når saken skal opp i kommunestyret. FOTO: KARL BRAANAAS

Hundrevis av e-poster sendes fra Fornebus innbyggere til Bærums politikere. Målet er å stoppe en storutbygging.

Les flere artikler