Vil bygge kirkegård med plass til 1.250 i Lommedalen

NYTT FORSLAG: Det kan bli opparbeidet 1.250 urnegravplasser ved Lommedalen kirke. FOTO: KARL BRAANAAS

NYTT FORSLAG: Det kan bli opparbeidet 1.250 urnegravplasser ved Lommedalen kirke. FOTO: KARL BRAANAAS

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Rådmannen foreslår å anlegge en urnelund ved Lommedalen kirke. På et område som kommunen selv eier.

DEL

Les alt innhold på Budstikka.no – 99 kr for to måneder.

Prosjektet skal behandles i sektorutvalg levekår tirsdag kveld.

I saksfremlegget presenterer rådmannen tre alternative utnyttelser av området, og anbefaler å gjøre plass til 250 tradisjonelle graver, 500 fellesminnemerkegraver og 500 anonyme graver. Dette vil koste 20 millioner kroner.

Området er på 8 mål og er regulert til gravlund. Terrenget egner seg imidlertid ikke til kistebegravelser. Det er plass til 250 flere tradisjonelle graver enn hva rådmannen anbefaler. Prislappen for en slik urnelund blir 30 millioner kroner.

Det rimeligste alternativet, til 10 millioner kroner, inneholder 1.520 fellesminnegraver og anonyme graver, men ingen tradisjonelle. 

Les også: Flere saker fra Lommedalen

Fire soner

Bærum kommune er inndelt i fire kirkegårdssoner: Bryn, Haslum, Østre Bærum og Tanum. Befolkningen sogner til disse på bakgrunn av naturlige distrikter utviklet gjennom Bærums historie.

– Forutsetningen for at Bærums befolkningen også i fremtiden skal tilbys gravplass i sitt nærmiljø, er at det sikres egnede arealer. Alternativt må tradisjonen og prinsippet med gravlegging i eget distrikt fravikes. Dette vil i så fall bety en ny og annerledes kirkegårdspolitikk i Bærum, skriver rådmannen i saksfremlegget.

I Lommedalen vil det over en 20-årsperiode være behov for 1.500 nye urnegraver basert på 80 kremasjoner årlig.

Da befolkningen i Lommedalen er relativt ung, og mange er nye innflyttere, regnes det med at kremasjonsandelen kan økes ytterligere og at folk er mer åpen for å velge nye gravtyper.

Bratt

Ny diskriminerings- og tilgjenglighetslov trådte i kraft 1. januar 2009. Tilgjengelighet til bygninger og uteområder er avgjørende for at alle mennesker, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, skal kunne delta i samfunnet på lik linje.

Ved planlegging og utforming av den nye gravlund er det viktig at prinsippene for universell utforming legges til grunn.

Området rundt kirken er svært bratt, og ifølge rådmannen har det vært en utfordring å finne en løsning der man tar hensyn til universell utforming og samtidig ønske om en effektiv arealutnyttelse med hensyn til antall og typer urnegraver.

Dette vil medføre en merkostnad på prosjektet.

Artikkeltags