– Gutten var lei seg og oppgitt da han kom hjem, forteller faren, Thomas Norland.

9-åringen går på Jong skole i Bærum skole, og for drøyt to uker siden lekte han i skolegården etter skoletid. Han ble da bedt om å dra hjem. Begrunnelsen skal ha vært at han ikke går på skolefritidsordningen (SFO), og det var en SFO-ansatt som kom med beskjeden.

– Jeg synes veldig lite om det. Hvis skolene skal nekte barna å være i skolegården etter skoletid, fjernes en viktig arena for lek og utvikling. Hvor mange barn er det ikke som har glede av å leke i skolegården, også på fritiden, spør Thomas Norland retorisk.

Mye moro som barn

Norland konfronterte både skolens rektor og SFO-leder med hendelsen og skal ha fått følgende beskjed:

– Budskapet var at SFO disponerer skolegården mellom kl. 13.30 og 17, og at det bare var å betale for SFO-plass hvis sønnen min vil leke, sier Norland, som selv gikk på Jong skole da han var barn.

– Jeg husker godt hvordan vi brukte skoleområdet aktivt etter skolen, til ishockey om vinteren og ballspill og annen lek om sommeren. Det var aldri noen voksne som satte ned foten den gang, mimrer guttens far.

LES MER:

Elever på Haslum skole har ventet på nye toaletter siden april

Byggfaglig dugnad for småtroll 

– Handler om ansvar

Rektor Frode Sømme ved Jong skole bekrefter at en SFO-ansatt ba 9-åringen om å dra hjem. Han ser i ettertid at den avgjørelsen neppe var rett.

– Faren har rett i at det var feil, men det ble nok gjort i beste hensikt. Dette er en litt vanskelig sak, i og med at nevnte elev ikke er en del av SFO. Da handler det til syvende og sist om hvem som har ansvaret når denne eleven blir værende igjen i skolegården alene. Så vidt jeg har forstått det, var den SFO-ansatte i tvil om dette ansvarsforholdet og ba derfor gutten om å gå hjem, sier Sømme.

– Men har ikke en elev lov til å leke i skolegården også utenom et SFO-opplegg?

– Jo, det vil vedkommende ha anledning til. Men om en elev skal bli værende på skolens område etter skoletid, vil det være fint om foreldrene gir oss beskjed om det.

LES OGSÅ: – Foreldre som engasjerer seg er en viktig ressurs

Betale eller ei?

Jong-rektoren mener det er rimelig å skille mellom SFO-elever og ikke-SFO-elever.

– Det handler om ansvar for barna, hvor noen betaler for organisert aktivitet gjennom SFO og andre ikke, sier rektor Frode Sømme, som opplyser at det er hans avdelingsleder som har vært i kontakt med Thomas Norland.

Rektoren er helt klar på at elever ikke må betale for SFO hvis de vil leke sammen med andre under frilek i skolegården.

– Men skal de være med på organisert lek eller tilbud i regi av SFO, må de betale for dette.

Skolesjef Siv Herikstad opplyser til Budstikka at skolegården er for alle:

– Vi er svært glad for at denne type lekearealer benyttes av lokalmiljøets barn og unge, skriver Herikstad i en e-post.

Skolesjefen sier samtidig at organiserte aktiviteter i skolegården etter skoletid er for SFO-elever. Siv Herikstad understreker at hun ikke kjenner til dette konkrete tilfellet.