– Det er en ventet og varslet nedgang. I og med at nedgangen er ventet er kommunen forberedt, sier Grete Syrdal kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Bærum kommune om å bosette 65 flyktninger i 2018. Dette er en nedgang på 63,9 prosent fra året før da Bærum ble oppfordret til å bosette 180 flyktninger.

Årsaken til det reduserte behovet for bosetting er at færre søker asyl i Norge.

Også i Asker er nedgangen på antall flyktninger kommunen bes om å bosette neste år på 63,9 prosent, fra 97 personer i år til 35 i 2018.

LES OGSÅ: Ber Bærum motta flere flyktninger

Færre enslige mindreårige

Av de 65 plassene i Bærum, er 4 forbeholdt enslige mindreårige. Dette er en nedgang på 73,3 prosent fra 2017 da IMDi ønsket at kommunen skulle bosette 15 enslige mindreårige.

Asker kommune blir bedt om å bosette halvparten så mange enslige mindreårige neste år som i år, antallet går ned fra 7 personer i 2017 til 3 i 2018.

LES MER: Familiehjem gir mindreårige asylsøkere stabilitet

Ingen umiddelbar konsekvens

Kommunalsjef Grete Syrdal forteller at på grunn av at de som ble bosatt i 2016 og 2017 fortsatt vil være en del av introduksjonsprogrammet de to kommende årene, og at det forventes familiegjenforeninger til neste år, vil det ikke være store umiddelbare konsekvenser.

– Det vil ta noe tid før aktiviteten reduseres, og det jobbes med langsiktige prognoser, sier Syrdal.

Historisk lavt

Utlendingsdirektoratet (UDI) skriver på sin hjemmeside at «antallet ordinære asylsøkere til Norge per. 31. august 2017 er historisk lavt.»

Bare rundt halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, bes om å bosette flyktninger i 2018.

De seneste prognosene hevder det vil bli behov for å bosette 4.400 flytkninger i Norge neste år, der 150 av disse er enslige mindreårige.