Partene har forhandlet i en uke.

Det var en kombinasjon av uenighet om politikk og fordeling av verv som førte til bruddet.

– Som nest største parti i et samarbeid mente vi det ville være naturlig at Venstre hadde fått varaordførerposisjonen. De fleste har vel fått med seg i de senere dager at det er en vanlig løsning.

– Vi var imidlertid villig til å la Høyre inneha også dette vervet, skriver gruppeleder Ole Andreas Lilloe-Olsen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Lilloe-Olsen: – Flertallet ønsker en blågrønn politikk

Fem prinsipper

Venstre hadde en skisse med fem prinsipper som de ønsket å bygge videre på:

1. En raus asyl- og flyktningpolitikk.

2. En styrt areal- og utbyggingspolitikk.

3 En ambisiøs miljø- og klimapolitikk.

4. En tydelig individuelt rettet utdannings- og omsorgspolitikk.

5. En kommune på rusmisbrukernes og de fattiges side i kampen mot rus og fattigdom.

– Vi hadde store forhåpninger om å komme frem til en avtale som ville gagne alle parter og Bærums befolkning.

– Bærums innbyggere hadde gitt et klart signal om at de ønsket et større politisk mangfold og en grønnere politikk. Vi ønsket derfor å svare på dette med å få til en blågrønn koalisjon med Høyre, Venstre og KrF.

LES OGSÅ: - Bra Høyre svekkes

– Høyre ønsket, i motsetning til oss, et bredest mulig ikke-sosialistisk samarbeid, og forutsatte at Frp fortsatt skulle være en del av dette flertallet til tross for kontrære standpunkter på sentrale politikkområder.

– Vi aksepterte dette, men vi ville da ha posisjoner som ga arbeidsrom, makt og innflytelse på viktige politikkområder og mulighet for å synliggjøre Venstres politikk, forklarer Lilloe Olsen.

Leder i planutvalget

I fordelingen av antall medlemmer i de enkelte utvalgene opplevde Venstre konstruktiv dialog, men i fordeling av lederverv kom man ikke til enighet.

– Høyre tilbød oss ledervervet i planutvalget, og dette er et meget viktig verv i politikken i Bærum, og det kunne gitt oss store muligheter for innflytelse.

– De forbeholdt seg imidlertid retten til å plassere sin egen varaordfører i nestledervervet i samme utvalg.

– Vi opplever at dette ville føre til rollekonflikt og så en sterk tvil om realiteten i ledervervet blant andre politikere, administrasjonen, innbyggerne og utbyggerne, påpeker Venstres gruppeleder.

– Vi møtte et Høyre som ikke hatt tatt innover seg valgresultatet, og var mer opptatt av posisjoner for egne toppolitikere enn å diskutere samarbeid, politikk og utviklingen mot et bedre Bærums-samfunn.

– Vi valgte derfor å bryte forhandlingene og vil søke å arbeide for et grønnere Bærum på andre måter, avslutter Ole Andreas-Lilloe Olsen.