På det nye kommunestyrets første møte i Bærum barket fløyene sammen i kommunestyresalen i Bærum.

– Det har vært en lang tradisjon i Bærum siden 1993 at utvalget er satt sammen av ett medlem fra hvert parti. Det har vært et velfungerende kontrollutvalg og nå vil altså Høyre bryte denne sedvanen, sa Kjell Maartmann-Moe og la diplomatisk frem fellesforslag fra Ap, SV, Pensjonistpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Rødt om å beholde den gamle strukturen.

Mer kraftfull var SVs Harald Sævareid som fyrte løs:

– Dette er en uhyre alvorlig sak. Høyre vil politisere et utvalg som ikke skal være politisert. Et kontrollutvalg hvor makten vedtar at makten skal kontrollere makten har ingen berettigelse i et demokrati. Helt ufattelig at dette kan skje. Er det et Nord-Korea vi ønsker oss, spurte han.

– Trekk dere

Bjørn Agnar Larsen fra Rødt, som igjen er representert i kommunestyret, advarte sterkt mot noen endring. Han fryktet at et kontrollutvalg styrt av Høyre ikke vil ha tillit om en utvalget skulle få Høyres engasjement og samrøre med Løvenskiold i Fossum-saken på bordet.

– Vi får en negativ utvikling av kontroll, sa han.

Sævareid appellerte til de to fra opposisjonen som var tiltenkt som medlemmer i kontrollutvalget om å trekke sitt kandidatur. Det ble med oppfordringen.

– Det var feigt at de ikke fulgte oppfordringen, sa han til Budstikka etter møtet.

– Utvalget fungerer utmerket. Og med at alle partier er representert, slipper alle røster til, kommenterte Ole Andreas Lilloe-Olsen (V).

– Det ble under opplæringen for det nye kommunestyret vist til Bærum skal være en kommune med åpenhet, innsyn og inkludering, påpekte Nikki Schei (MDG) og uttrykte sin klare misnøye med endringen som kunne føre til at dette bare ble ord.

Tok motstanderne i lære

Høyres gruppeleder Bjørn Røtnes forsøkte å ta motstanderne i lære og angrep Sævareid for ikke å ha kunnskap om kontrollutvalgets oppgaver.

– Det skal ha løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Ikke kontroll av Høyres politikk, men av administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, sa Røtnes som la vekt på at det har vært en forutsetning for at alle partier er representert at kontrollutvalgets vedtak er enstemmige, sa Røtnes.

Og det var nettopp det som utløste Høyres iver for å endre sammensetningen.

Det var i forbindelse med at kontrollutvalget i juni behandlet revisjonsrapporten om Telenor Arena det begynte å murre i Høyres rekker. Utvalget vedtok en kritisk uttalelse til kommuneadministrasjons behandling av saken og sendte den tilbake. Dette ble gjort mot de to stemmene til Høyres og KrF.

Før møtet hadde kontrollutvalget invitert til høring om Telenor Arena. Også dette ble gjort mot Høyres stemmer. Kontrollutvalgsmedlem Terje Hegge (H) sendte før møtet en e-post til de andre medlemmene der han varslet at partiet ville ta initiativ til å endre sammensetningen i utvalget dersom det ikke kom til enighet. Enighet ble det ikke. Høyre og KrF utgjorde et mindretall – tre mot fire.

Ap fikk lederen

Kontrollutvalget i Bærum har bestått av syv medlemmer, en fra hvert parti. Nå vil partiet sikre flertall for seg og samarbeidspartiene ved å redusere utvalget til fem medlemmer der posisjonen får flertall på tre og opposisjonen to.

I Asker ble kontrollutvalget ved konstitueringen av kommunestyret for en uke siden utvidet fra fem til seks. Der har Høyre og Frp nå tre medlemmer mens Venstre, Ap og Miljøpartiet De Grønne har ett hver. Tidligere hadde Høyre og Frp tre og opposisjonen to.

I Bærum sto Høyre, Frp og KrF sammen og fikk 29 stemmer for å redusere kontrollutvalget til fem medlemmer, mens 22 stemte for at hvert parti skulle være representert.

Det nye kontrollutvalget består nå av:

  • Per Arne Nyberg (Ap) som leder
  • Hilde Solberg Øydne (H)
  • Carl Wilhelm Johannes Tyrén (Frp)
  • Kaare Granheim (KrF)
  • Hulda Tronstad (V)

Det er helt normalt at opposisjonen får leder i kontrollutvalget.