Bærum kommune anmelder Vitalegruppen

UMIDDELBART: – Overtredelsene er så grove at kommunen med umiddelbar virkning opphever kontrakten og anmelder forholdene, sier kommunalsjef for pleie og omsorg, Morten Svarverud i pressemeldingen.

UMIDDELBART: – Overtredelsene er så grove at kommunen med umiddelbar virkning opphever kontrakten og anmelder forholdene, sier kommunalsjef for pleie og omsorg, Morten Svarverud i pressemeldingen. Foto:

Bakgrunnen for anmeldelsen er mistanke om økonomisk svindel og bedrageri. Dette er avdekket i en granskningsrapport utført av revisjonsfirmaet BDO, på oppdrag fra Bærum kommune. 

DEL

Vitalegruppen har siden 2012 levert heldøgns helse- og omsorgstjenester til Bærum kommune.

Bærum kommune kjøper i dag tjenester til ni ressurskrevende brukere i omsorgsboliger med en samlet utbetaling på 45 millioner kroner i 2016. Rapporten «Leverandørkontroll Vitalegruppen AS» avdekker flere kontrakts- og lovbrudd. Det er blant annet påvist manglende fremvisning av politiattest, vesentlige brudd på arbeidstidsbestemmelser, overfakturering og avvik med hensyn til bemanning og kompetansekrav.

– På bakgrunn av funnene i rapporten varsler kommunen Helsetilsynet, og ber de om å vurdere tilsynssak mot Vitalegruppen AS, skriver kommunen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Kapital: Bærum har startet gransking etter å ha blitt varslet om juks i omsorgsfirma

– Overtredelsene er så grove at kommunen med umiddelbar virkning opphever kontrakten og anmelder forholdene, sier kommunalsjef for pleie og omsorg, Morten Svarverud i pressemeldingen.

Hensynet til brukerne

Bærum kommune har i løpet av granskningsperioden gjennomført flere ekstraordinære tilsyn hos de ni brukerne som mottar pleie- og omsorgstjenester. Kommunens tilsyn konkluderer med at brukerne har det bra i omsorgsboligene.

– Vi arbeider nå med å finne tilbud som ivaretar den enkelte bruker på best mulig måte. Overføring til ny bolig med individuelt tilpasset tilbud, vil skje over en viss tid av hensyn til den enkelte bruker. Pårørende er informert om rapporten og kommunens oppfølging, sier Svarverud.

Kontinuerlig oppfølging

– Vi har tett og systematisk oppfølging av eksterne leverandører for omsorgstjenester. Men er avhengig av redelighet og seriøsitet hos våre leverandører, da vi ikke har anledning til å overvåke tjenestene i brukerens bolig. En leverandør har misbrukt tilliten slår Svarverud fast. 

Han understreker at kommunen selvfølgelig vil gjennomgå rutinene på nytt for å se om det er mer som kan gjøres for at slike tillitsbrudd kan unngås i fremtiden.

Engasjerer eget revisjonsfirma

Daglig leder i Vtalegruppen AS, Agneta Lindgren, har akkurat mottatt pressemeldingen fra Bærum kommune.

– Vi ser svært alvorlig på dette, og har allerede engasjert revisjonsfirmaet KPMG som skal gjøre en uavhengig gransking for å gå gjennom avtaler og Vitales oppfyllelse av sitt engasjement. Vi har tatt BDO-rapporten til etteretning og kan si at vi er av en annen oppfatning av enkelete punkter. Vi avventer nå KPMG-rapporten og vil bidra til å finne ut hva som egentlig skjedde i Bærum, sier daglig leder Agneta Lindgren i Vitalegruppen AS.

Artikkeltags