Bærum kommune anmelder Vitalegruppen

Bakgrunnen for anmeldelsen er mistanke om økonomisk svindel og bedrageri. Dette er avdekket i en granskningsrapport utført av revisjonsfirmaet BDO, på oppdrag fra Bærum kommune.