I en e-post til Budstikka, skriver hun: « ... Barnverntjenesten er fortløpende i dialog med advokat Sandvand og saken er under behandling. Kommunen registrerer for øvrig Budstikkas spørsmål og synspunkter om den konkrete saken, men finner ikke å kunne kommentere noen sider ved den konkrete barnevernssaken med Budstikka. Opplysninger i en barnevernssak er unntatt offentlighet, jf. barnevernloven § 6–7 første og annet ledd og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Taushetsplikten omfatter alle personopplysninger, også opplysninger om en persons tilknytning til barnevernet.

LES OGSÅ: 

Barneverntjenesten vil påpeke at barneverntjenestens tiltak er i hovedsak rettet inn mot å øke foreldrenes omsorgskompetanse for barna sine.

Foresattes egen behandling må vurderes av lege som ev. vurderer videre behandling, for eksempel henvisning til spesialisthelsetjenesten.»