Skip to main content

Bærum vedtar hele E18-strekningen

PLANLAGT: I den nye Oslo-pakke 3-avtalen er bygging av tunnel fra Strand til Ramstadsletta utsatt. Likevel vil den være en del av reguleringsplanen Bærum kommune vedtar.

Bærum kommune vil vedta reguleringsplan for ny E18 med Høviktunnelen, selv om byggingen av tunnelen er utsatt.

Med en godkjent reguleringsplan i ryggen vil beboere langs traseen som berøres av utbyggingen ha rett til å få sine boliger innløst, ifølge plan- og bygningsloven.

Statens vegvesen fremla tirsdag forslag til reguleringsplan for E18 Lysaker–Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu–Gjønnes.

Planen omfatter også bygging Høviktunnelen–selv om tunnelen i den nye avtalen om Oslopakke 3 utsettes til neste byggetrinn av E18.

LES OGSÅ: Klart for reguleringplan for første E18-parsell

Vedtar "hele biten"

Ole Kristian Udnes leder planutvalget i Bærum kommune. Han forteller at første skritt på vei til vedtak av reguleringsplanen gjøres på utvalgets møte 16. juni.

– Deretter vil høringsrunden pågå frem til utgangen av september. Så vil planen gå til annen gangs behandling i planutvalget, samt formannskap og kommunestyre.

LES OGSÅ: Bærums ordfører: Planlegger E18 som før

– Hvordan håndterer dere strekningen Strand-Ramstadsletta?

– Vi vedtar hele biten. Også biten fra Strand forbi Høvik. Vi lar oss ikke stoppe av at strekningen ikke ble en del av første E18-etappe i Oslopakke 3, sier Udnes.

Han ønsker også nær kontakt med Statens vegvesen om reguleringen helt frem til Slependen.

LES OGSÅ: Bråstopp for ny E18 i Asker og Bærum

Oslo-protest

Kommunaldirektør Arthur Wøhni opplyser at Oslo kommune kan legge inn innsigelse mot planen, noe også statlige etater og fylkeskommunen kan gjøre.

– Vi forventer en uttalelse fra Oslo. Det fikk vi til kommunedelplanen også, påpeker Wøhni.

– Hva vil skje hvis Oslo forsøker å stoppe forslaget til reguleringsplan?

– Hypotetisk så vil det gjøre at Bærum kommune ikke kan vedta planen med endelig virkning, og at den vil da bli sendt til megling hos Fylkesmannen. I siste instans vil kommunalminis teren avgjøre, sier Wøhni.

LES OGSÅ: Slutt på gratisturer på E18

Kan ende hos Sanner

Dermed kan saken ende på kommunalminister Jan Tore Sanners bord.

– Er det deler av denne reguleringsplanen som vil være i strid med den nye avtalen om Oslopakke 3?

– Nei, ikke slik vi ser det. Denne planen regulerer mer enn hva det avtalen sier skal bygges i første etappe. Men vi oppfatter at Oslopakke 3-avtalen regulerer omfanget, rekkefølge og finansiering av første etappe, mens reguleringsplanen ligger her som en mulighet for de nye etappene senere. Tunnelen under Høvik blir innregulert, selv om den ikke ligger i Oslopakke 3-avtalen per i dag, sier Wøhni.

Det betyr at finansieringsplanen for den andre delen av denne reguleringsplanen ikke er på plass.

LES OGSÅ: Fornebubanen ble brukt som brekkstang

Krav på innløsning

Når politikerne har vedtatt reguleringsplanen for E18, har eiere av boliger som forutsettes fjernet, krav på innløsning av sine eiendommer.

– I dag kan Statens vegvesen tilby innløsning, mens grunneierne ikke har hatt krav på det. Med en vedtatt reguleringsplan vil de ha krav på det, påpeker Wøhni.

– Også eiere av eiendommer som ikke ligger inne i Oslopakke 3-avtalen?

– Ja, sier han.

– Hva det på et senere tidspunkt viser seg å være unødvendig å innløse eiendommene for en ny E18?

– Hvis fase to under Høvik aldri blir bygd, så kan vi komme i en slik situasjon, sier Wøhni.

Han påpeker at reguleringsplanen kommer fra Statens vegvesen, som skal stå for innløsningen.

LES OGSÅ: Køen kan bli borte om denne bomavgiften innføres

Stiller med pengene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil stille med de nødvendige pengene til innløsning. Men han mener Bærum kommune bør trakte etter et godt naboforhold til Oslo, selv om kommunene har ulike politiske flertall.

– Det er ikke sånn at Oslo kan bestemme at Høviktunnelen ikke kan bygges. Det er staten som eier veien. Imidlertid er det i Bærum kommunes interesse at neste parsell kommer raskt på plass. Og det skjer hurtigere om man unngår krangel, sier Solvik-Olsen.

 

Les flere artikler