Skip to main content

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Bærum-skoler består mobberevisjon

HÅNDTERER MOBBING: Hvordan mobbing håndteres, er blitt gransket i Bærum.

Hvordan håndteres mobbesaker i Bærum? Bedre enn andre sammenlignbare steder, er konklusjonen etter to års gransking.

Godkjent-stempelet kommer frem i den ferske rapporten «Håndtering av mobbesaker».

Det var Kontrollutvalget i Bærum som for to år siden vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av hvordan grunnskolen håndterer enkeltsaker knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø.

Fire skoler er blitt kartlagt: Bekkestua ungdomsskole, samt barneskolene Hosle, Levre og Rykkinn.

Revisjonen har gått gjennom 39 mobbesaker. 17 foresatte og 23 skoleansatte er intervjuet.

Granskingen viser at Bærum har langt færre klagesaker til Fylkesmannen, og en lavere andel klager som får medhold, enn Stavanger og Sandnes, som Bærum samarbeidet med om revisjonen.

«Dette indikerer at Bærum har god håndtering av mobbesaker», konkluderer revisjonsrapporten.

Utfordringer gjenstår

Fire forhold blir likevel trukket frem som utfordrende: Lærere varsler rektor for sent. Undersøkelsene blir ikke beskrevet presist nok. Tiltak som settes inn er ikke konkrete og tydelige nok.

«Utfordringene som er avdekket vil etter vår vurdering også gjelde de øvrige skolene», heter det i saken Kontrollutvalget har lagt frem for politikerne i Bærum. Rådmannen oppfordres av politikerne til å ta tak i hovedutfordringene.

 

LES OGSÅ:

Les flere artikler