Skip to main content

Bærum skal lede samarbeid om kommunehelsen i Vestre Viken

De 26 kommunene i Vestre Viken helseområde skal videreføre samabeidet om kommunehelsen. Bærum kommune skal lede samarbeidet.

Det melder Bærum kommune i en pressemelding. Kommunehelsesamarbeidet ble etablert i 2009. Hensikten var å ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak (HF) og utvikle helsetjenestene. Fordi samabrbeidsorganet Vestregionen blir nedlagt fra 1. januar 2019, vil kommunehelsesamarbeidet få ny organisering.

LES OGSÅ: Nytt team skal dra rundt til psykisk syke

Frem til 2022

Samarbeidet mellom de 26 kommunene videreføres ii perioden 2019-2022. Bærum kommune får arbeidsgiveransvar og leder samarbeidet i perioden.   Ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven plikter kommunene å legge til rette for samhandling.

- Samhandlingen skal bidra til at pasientene mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Kommunene og Vestre Viken HF har et felles ansvar for at befolkningen i helseområdet får riktig bistand, behandling og oppfølging på rett sted og til rett tid, og at tjenestene organiseres ut fra pasientenes behov, uavhengig av forvaltningsansvar, står det i pressemeldingen.

Les flere artikler