Skip to main content

Bærum Rødt: Vil male byen rød – om enn med bare malerkost

Partiet Rødt i Bærum forventer ikke noe valgskred i egen favø, men klarer seg lenge med én representant i kommunestyret.

I dag: Bærum Rødt

  • Profil: Sosialistisk
  • Mest brukte ord: «Boliger»
  • De tre viktigste: helse og omsorg, økt skatt (for de rikeste), en tredje boligsektor
  • Overraskelsen: «Rødt Bærum ønsker et lokalt forbud mot at butikker kaster mat»

Rødt Bærum avslutter partiprogrammet med et beskjedent mål: «Vi trenger bare én representant i kommunestyret for å fremme disse sakene.»

Selv om partiet har store politiske ambisjoner, er Rødt Bærum smertelig klar over at kamp mot ’forskjells-Bærum’ ikke er den enkleste. Økte skatter er for eksempel ikke lett å få gjennomslag for i en av landets rikeste kommuner – målt i innbyggernes inntekt.

SE SAMLESIDE: Her er vurderingen av de andre programmene

Rik og gjerrig kommune

Partiet plasserer seg som arbeiderklassens stemme i kampen mot det de kaller en ’rik og gjerrig’ kommune. Rødt Bærum går i strupen på Høyre og hevder partiet ikke styrer til det beste for ’folk flest’, men for de rikeste: «Høyre styrer kommunen etter interessene til næringseierne og de velstående».

Thons Sandvika Storsenter og Ulrichsens Telenor Arena fremheves som representanter for en aggressiv kapitalisme som «bruker sine økonomiske muskler til å presse kommunen til utbygging og bruk av deres eiendom kan tillates etter deres ønske».

Får Rødt til å se rødt

Å la markedskreftene påvirke kommunens politikk får partiet Bærum Rødt til å se rødt. Måten partiet mener kommunen tjener de rikes interesser på bekostning av budsjettet til helse- og omsorg, karakteriseres som reneste bakvendtland-politikken: «Stort verre kan ikke politikerne i Bærum fremstå med sitt fiendskap til sosial omsorg.»

Rødt Bærums fremviser en god dose selvinnsikt, og vil komme kritikerne i forkjøpet ved å påpeke at: «Ingen av forslagene våre er urealistiske, økonomisk sett».

Det hjelper imidlertid ikke kun delvis å påstå dette, ettersom partiets kritikere trolig vil mene det, dersom de ikke får fremlagt konkrete økonomiske beregninger.

Vil redusere topplønninger

Et av forslagene er å redusere lønnsveksten til kommunetoppen: «Det betyr lavere topplønninger og sparte utgifter».

Spørsmålet som står ubesvart, er likevel hvordan dette skal gjennomføres i praksis – og om det er realistisk. Det samme gjelder forslaget om å forby butikker å kaste mat, og innføre en «matsentral som formidler maten til skolekantiner, institusjoner eller veldedige formål».

Mange vil si seg enige i at det er meningsløst at mat kastes om det kan komme til nytte andre steder. Likevel er det mange som vil lure på hvordan forbudet skal håndheves i praksis.

Bruker språket bevisst

Språkbruken i programmet til Rødt Bærum er bevisst, gjennomarbeidet og meningsladet. Begrepet ’monster E-18’ er for eksempel ikke så veldig nøytralt, og sier det meste om hvor partiet står i samferdselspolitikken.

Det er heller ikke tilfeldig at «normal lønn» brukes om hjelpepleiere, sykepleiere, lærere, butikkansatte og transportarbeidere. Istedenfor å bruke betegnelsen ’lavlønnsyrker’, setter partiprogrammet et normalitetsstempel på yrkene, og fratar den dermed et stigmatiserende bilde av å være ’lavere’ enn andre.

Det meste "mot normalt"

Normalitet er et relativt begrep, og det som er normalt i et miljø er unormalt i et annet. Rødt Bærum tegner et bilde av kommunen der det meste er ’mot normalt’, som Juster ville ha sagt.

Partiprogrammet karakteriserer vedtak som har blitt gjort i inneværende periode som «ekstreme», og er i opposisjon til «flertallet».

Rødt Bærum vil male Bærum Rødt, selv om de bare får en malerkost å jobbe med!

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.