Skip to main content

Bærum KrF: Gjør porten vid: – et inkluderende folkeparti

En tur i kirken på julaften holder for å bli omfavnet av Bærum KrF

I dag: Bærum KrF

  • Profil: Kristendemokratisk
  • Mest brukte ord: «Kommunen»
  • De tre viktigste punktene: kristendom, oppvekst, merittlisten
  • Overraskelsen: «Kommunen skal ha full barnehagedekning».

Partiprogrammet til Bærum KrF er formulert nesten utelukkende i form av kulepunkter. Det er svært lite tekst som forankrer kulepunktene og gir dem en relevans sett opp mot partiets overordnede planer og visjoner for lokalsamfunnet i perioden 2015–2019.

Kulepunkter kan virke strukturerende. Overdreven bruk, som i dette tilfellet, kan virke forstyrrende og gjøre det vanskelig for leseren å oppnå flyt i lesingen og å merke seg det vesentligste.

SE OGSÅ SAMLESIDE: Her er Enlis vurdering av de andre programmene

Lite typisk kampsak

20 kulepunkter med hva partiet har bidratt til i inneværende periode (2011–2015) innleder programmet. Listen er svært imponerende, og inneholder typiske KrF saker som at det «bygges ny kirkestue med kontorer i Tanum menighet», og å ha vært en «tydelig stemme om forsiktighet og tilbakeholdenhet i alkoholtilbudet».

Men listen over hva partiet har bidratt til inneholder også beslutninger som er mindre typiske for KrF – som for eksempel at «grønne lunger og aktive jordbruksarealer bevares», «at skolen har et høyt faglig nivå og bygningsmassen er oppgradert», og at «barnehagedekningen er øket vesentlig». Særlig sistnevnte fremstår ikke som en typisk kampsak for KrF, men de har altså likevel bidratt til dette i inneværende periode.

Det som ikke fremkommer av valgprogrammet, er imidlertid hvilken rolle Bærum KrF har hatt i de sakene som listes opp, og hva som i denne sammenhengen menes med «å ha bidratt til».

Slik er drømmesamfunnet

Deretter presenteres Bærum KrFs visjoner i form av fem kulepunkter for å beskrive lokalpartiets drømmesamfunn. I denne visjonen nevnes ikke kirken eller kristendommen eksplisitt. Det er kanskje meningen dette skal leses via KrFs hovedprogram som det lenkes til.

I visjonene oppgitt for Bærum KrF lokalt, berøres kristne verdier kun indirekte gjennom blant annet visjoner for nestekjærlighet: «Bærum er en kommune med mennesker som bryr seg om hverandre», og «det er slutt på mobbing på arbeidsplassen, i skolen og på nett».

Verdier som nestekjærlighet er selvsagt ikke verdier som kristendommen har enerett på, men likevel er det ikke overraskende at vi finner slike formuleringer i et KrF program, og ikke i programmene til for eksempel Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet.

En årsak til at KrF er alene om denne typen visjoner kan være at selv om alle ønsker seg en verden der mennesker bryr seg om hverandre og der det er slutt på mobbing, så fremstår dette mer som en utopisk drømmeverden enn noe som kan fikses i lokalpolitikken.

Høy dør, vid port

De kristne grunnverdiene, Den norske kirke og religionsutøvelse er ikke tegnet i store bokstaver i dette programmet, og danner ikke grunnlaget for noen av overskriftene. Den kristne tematikken berøres i sammenheng med andre saker; for eksempel under punktet «miljø og arealplan», der kirke nevntes i forbindelse med utbygging av Fornebu torg, og «oppvekstvilkår», der det presiseres at «Kommunens barnehager og skoler skal speile et lokalsamfunn med en kristen og humanistisk tradisjon og et kristent verdisyn der en viser toleranse for andre oppfatninger».

Bærum KrF er altså opptatt av å kommunisere at de ikke står for en påtrengende og demagogisk tro, men snarere en tolerant og inkluderende kristendom. Listen legges lavt – det holder å gå i kirken på julaften for å bli en KrF-velger!

LES OGSÅ: Asker Rødt – rebellen i klassen

 LES OGSÅ: Asker Venstre: – Ta sykkelen til valglokalet

 LES OGSÅ: Interesseparti for eldre – og de aller minste

 LES OGSÅ: Bærum Høyre: Partiet med selvtillit – og et par pekefingre 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.