Skip to main content

Bærum greier ikke å tette skolegapet

MULTIKULTURELL: – Vi ser at barn med minoritetsbakgrunn skårer dårlig på kartleggingsprøver på barneskolen, sier Rune Ek, rektor ved Rykkinn skole, en av skolene med flest elever som får særskilt norskopplæring i Bærum.

Fem skoler gjør det langt dårligere i teorifag enn alle andre Bærums-skoler. Det har de gjort i ti år. Minst.

Les flere artikler