– Fremdriften i prosjektet er god, og vi håper og tror at vi kan begynne å fylle opp vannet med naturlig oppfylling før jul, sier Ole Kristian Johansen i Bærum kommune.

I midten av august i år ble det iverksatt et omfattende arbeid for å reparere demningen ved Burudvann i Lommedalen. Rehabiliteringen gjøres for å forbedre anleggets stabilitet.

LES OGSÅ: Lite vann igjen i Burudvann

Ved oppstart mente man at det måtte tappes inntil 4 meter vann for å kunne gjennomføre arbeidene, men ifølge Johansen er det bare tatt ut om lag 3 meter. Akkurat nå er det utbedring av selve badeplassen som har fokus. Johansen forteller at det er kjørt på ca. 300 tonn morenesand og at ytterligere 300 tonn skal på plass nå før jul.

Rydding av søppel

– Det er ellers foretatt omfattende rydding av søppel og trevirke på de nedtappede områdene av vannet, sier Johansen.

Ifølge ham vil badeplassen og arbeidet med den nye demningen være ferdigstilt til våren.

– Det gjenstår en del snekkerarbeid til neste år. Rekkverk på dammen og trebro over flomløpet, samt utbedring av toalettfasilitetene og nedgravde søppelcontainere kommer forhåpentligvis også på vårparten, sier Johansen.

LES OGSÅ: Frykter for ferskvannsskjellene i Burudvann