Skip to main content

Avløs-åpning og Bekkestua-trikk på samme dag

COMEBACK: I desember blir det igjen mulig å ta blåtrikk fra Bekkestua. FOTO: KARL BRAANAAS
COMEBACK: I desember blir det igjen mulig å ta blåtrikk fra Bekkestua. FOTO: KARL BRAANAAS

Haslum og Avløs stasjoner på Kolsåsbanen åpner, og blåtrikken kommer til Bekkestua. Det skjer 16. desember.

Parsellen Hauger–Kolsås, som etter planen skal åpnes i oktober 2014, trues av forsinkelse på grunn av konflikt mellom utbygger og private grunneiere.


Dette fremgikk av orientering fra assisterende fylkesdirektør Thomas Tvedt i fylkestingets hovedutvalg for samferdsel i onsdag ettermiddag.

I fjor varslet Ktp (Kollektivtransportproduksjon AS) at de ville utsette åpningen av Avløs stasjon til oktober 2014. Dette førte til skarpe reaksjoner i nærmiljøet, og hovedutvalget vedtok å opprettholde ambisjonen om at Avløs skulle gjenåpnes samtidig med Avløs stasjon.


Det eneste forbeholdet var om en ny gjennomgang av kostnadene fikk styringsgruppen for prosjektet til å fraråde åpning i 2013.

Nå er kostnadsgjennomgangen gjennomført, og det er enighet om at det ikke er noe i veien for å fastsette åpningsdato for Haslum og Avløs stasjon til 16. desember i år.

Trikkesamtaler

Parallelt med avklaring av åpningsdato for T-banen har det foregått samtaler mellom Oslotrikken, T-banen og Kolsåsbaneprosjektet.

– Ikke minst ut ifra drifts- og sikkerhetsmessige hensyn er man enige om at det riktige er å åpne for trikkedrift til Bekkestua samme dag som T-banen åpner til Avløs, forklarte Tvedt.

LES OGSÅ: Ingen Avløs-utsettelse (B+)

LES OGSÅ: Avløs-åpning utsettes ett år


Tilbudsfristen for parsellen Hauger-Kolsås gikk ut 27. februar, og nå starter forhandlinger med tilbyderne. Tilbudene viser at kostnadene vil holde seg innenfor den vedtatte styringsrammen.

Byggearbeidene vil starte etter påske. Av de 65 private grunneierne som berøres av banebyggingen, er det inngått avtale med 50, og ytterligere to ble inngått etter vedtak om ekspropriasjon i Bærum kommune.

Fylkesmannen avgjør

13 grunneiere har påklaget kommunens vedtak til Fylkesmannen, som skal behandle klagen innen seks måneder, Fylkesmannens saksbehandlingstid er nå avgjørende for at fremdriften i byggearbeidene kan opprettholdes.

Eiendommene som er omfattet av ekspropriasjonsvedtakene er spredt over parsellen, og Kolsåsbaneprosjektet antar at manglende tilgang til grunn og rettigheter kan ha betydelige konsekvenser for fremdriften.

Ktp er derfor avhengige av at sakene prioriteres av Fylkesmannen for å få gjennomført byggearbeidene innenfor gjeldende fremdriftsplan. På denne bakgrunn har kommuneadvokaten i Bærum anmodet om at Fylkesmannen prioriterer saksbehandlingen,

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.