Sinnene koker etter mer søppelkrøll

TUNG START: I april startet RenoNorden med å dele ut nye avfallskasser til å sorte matavfall i Bærum. Starten har vært trøblete   for selskapet, det har gått på flere økonomiske smeller og kan være truet av konkurs. FOTO: KNUT BJERKE

TUNG START: I april startet RenoNorden med å dele ut nye avfallskasser til å sorte matavfall i Bærum. Starten har vært trøblete for selskapet, det har gått på flere økonomiske smeller og kan være truet av konkurs. FOTO: KNUT BJERKE Foto:

En feilsendt e-post, en minikonkurranse og beskyldninger om ulovligheter for å sikre henting av søppel i Bærum har ført til bråk.

DEL

– Dette er en falsk skinnprosess som kun vil lede til høyere priser for innbyggerne, hevder daglig leder Fredrik Eldorhagen i avfallsselskapet Trilex Norge AS. Han mener også opplegget Bærum kommune nå planlegger med en mini-konkurranse er lovstridig.

Fredag ble det klart at Bærum kommune frykter RenoNorden vil gå konkurs. For å sikre en renovasjonsordning ved en eventuell konkurs, har kommunen utlyst en minikonkurranse for å kunne få inn et nytt avfallsselskap.

SE BÆRUM KOMMUNES SVAR HER: – Dette er ikke Bærums holdning

Eldorhagen tok fredag kontakt med Bærum kommune for å informere om at det ferske selskapet Trilex Norge AS, som driver med innsamling av husholdningsavfall, ønsker å delta i konkurransen.

Saken fortsetter under faktaboksen:

RenoNorden henter avfall

Mandag 3. april overtok RenoNorden som ny renovatør for innsamling av husholdningsavfall i Bærum.

Selskapet ble plukket ut etter en anbudskonkurranse med pris som viktigste kriterium.

RenoNorden vant med et tilbud på 145 millioner kroner. Det er 47 millioner kroner lavere enn nestemann på lista, Norsk Gjenvinning, som tilbød å gjøre jobben for 192 millioner kroner.

Bærum kommune presiserer at de stiller krav til lønns- og arbeidsforhold i kontrakten.

Hentefrekvens i ny ordning er hver 14. dag.

Kildesortering av matavfall er innført som et ledd i den nye avtalen og skal bidra til produksjon av biogass.

Kilde: Bærum kommune

– Jeg ble svært overrasket da jeg fikk svar om at de ikke vil ha flere tilbydere. Vi ba da kommunen revurdere sin holdning og invitere Trilex Norge inn i anbudskonkurransen. Vi sa deres beslutning er lovstridig og vil bli fulgt opp fra vår side ved at vi går til domstolene og ber om midlertidig forføyning slik at prosessen stanses, forteller Eldorhagen.

Etter litt epost-utveksling med avdelingsleder i forurensning og renovasjon i Bærum kommune, Haakon Braathu, dumper en ny e-post inn hos Eldorhagen ved 19.30-tiden fredag. En epost fra kommunikasjonssjef Lisa Bang til Braathu og rådmann Erik Kjeldstadli, men som også blir sendt til Fredrik Eldorhagen.

Den feilsendte eposten fra kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune fikk sinnene til å koke hos Trilex.

«Tror det er uklokt å nekte. Det koster relativt lite og ta imot for så avvise som ikke kompetent».

Lisa Bang i feilsendt epost

FEILSENDING: Denne eposten fra Bærum kommunes kommunikasjonssjef Lisa Bang skulle aldri vært sendt til avfalls- selskapet Trilex.

FEILSENDING: Denne eposten fra Bærum kommunes kommunikasjonssjef Lisa Bang skulle aldri vært sendt til avfalls- selskapet Trilex.

– Avslørende og opprørende

– Svaret vi mottar fra kommunikasjonssjef Lisa Bang er svært avslørende og ikke minst opprørende. Bærum kommune planlegger å slippe inn flere aktører i konkurransen, men planlegger samtidig å skjematisk avvise alle nye aktører som «ikke kompetent». Etter min mening kan dette være avtalt spill. Kommunen vil mest sannsynlig utlyse en konkurranse som kun 1–2 aktører vil være med på, sier Eldorhagen.

Han mener dette er svært alvorlig og på ingen måte til det beste for innbyggerne og hevder kommunen beskriver en fremgangsmåte som er lovstridig og straffbar.

– De som deltar i slike anbudskonkurranser må legge ned mye arbeid og tid i en anbudsbesvarelse, og så viser eposten fra kommunikasjonssjef Lisa Bang at man avvises automatisk – uten at innholdet i anbudsdokumentene overhodet vurderes.

Trilex-sjef Eldorhagen, som for inntil to år siden var administrerende direktør i RenoNorden Norge og visekonsernsjef for hele konsernet, fremholder at innbyggerne i Bærum er tjent med at flest mulig selskaper deltar i det han mener er en anbudskonkurranse.

– Dette er som kjent en av grunnpilarene som bærer Loven om offentlige anskaffelser.

– Det eneste som kan forsvare en slik begrunnelse er hvis RenoNorden sin konkurs er overhengende – eller konkursen er et faktum. Selskapet har selv denne uken rykket ut i media og bekreftet at det ikke er overhengende fare for konkurs. Bærum kommune kan således ikke bruke tidsaspektet som et argument, mener han.

LES OGSÅ: Bærum: – Vi følger nøye med på RenoNorden

Advokat: – En veldig uheldig formulering

Lite proft av kommunikasjonssjefen, mener advokat.

– Formuleringen fra kommunikasjonssjefen i Bærum i e-posten som er sendt Trilex er veldig uheldig. Kommunen kan ikke bestemme seg for å avvise selskaper på forhånd, det går ikke an. Blir noen tatt med på en anbudskonkurranse må de bli tatt hånd om på en skikkelig måte, sier advokat Robert Myhre som er spesialist på offentlige anskaffelser.

Han mener det gir et veldig uheldig bilde når kommunen er forutinntatt på en slik måte.

– Det er uprofesjonelt og slik skal det ikke være, sier Myhre.

Advokaten sier mini-konkurransen kommunen nå har satt i gang er innenfor de lover og regler for denne type konkurranse når det er fare for at avfallsselskapet som leverer denne tjenesten kan gå konkurs.

– Så lenge det er tre tilbydere er det reell konkurranse, men en ny kontrakt kan ikke strekke seg utover ett år, sier Myhre.

Advokaten kan heller ikke se at det er et problem at kommunen endrer det opprinnelige anbudsdokumentet ved å fjerne ett av kvalifikasjonskravene så lenge tre selskaper er med i konkurransen.

LES OGSÅ: Arbeidsmiljøloven er brutt - avfalls-rutiner skjerpes

Artikkeltags