Skip to main content

Avfall og klima

Bærum kommune skal vedta ny renovasjonsplan for private husholdninger i 2015.

Bærum Arbeiderparti mener rådmannen er kommet med mange gode forslag til forbedringer av avfallshåndteringen og vil støtte disse.

Det viktigste er å unngå at avfall oppstår. Videre må avfallsbehandlingen skje etter følgende prioritering: ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og sluttbehandling.

Visste du at halvparten av restavfallet i Bærum er mat?

Hva kan vi gjøre for å redusere mengden mat vi kaster?

Vi bør ikke kjøpe mer mat enn vi greier å spise opp, og vi må slutte å kaste brukbar mat.

Lukt og/eller smak på maten. Er den ikke skjemt, så må vi bruke den. Tirsdag 27.01.15 laget jeg fiskesuppe med finfin kremfløte med utløpsdato 31.12.14.

Bærum Arbeiderparti støtter at det innføres kildesortering av mat og at matavfallet skal videreforedles til biogass.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Biogass fra Bærums matavfall er nok til å erstatte fossilt drivstoff i alle renovasjonsbilene som brukes i Bærum samt kommunens tjenestebiler.

Det innebærer at disse bilparkene blir klimanøytrale. Biogassen fra matavfallet blir dermed et viktig bidrag til at vi kan nærme oss målet om 20 prosent reduksjon i utslipp av klimagass i Bærum innen 2020.

Bærum Arbeiderparti støtter forslaget om én plastbeholder med to kamre, ett for mat og ett for restavfall, samt én beholder for avis/papp og kartong. Plast-innsamling fortsetter som i dag, og glass- og metallemballasje leveres til returpunkt.

Da får vi en god utnyttelse av alle avfallsgruppene, og renovasjonsarbeiderne skader seg minst mulig.

Kommunen må i tillegg ha lett tilgjengelige miljøstasjoner som tømmes regelmessig. Det må være gode og lett tilgjengelige løsninger for farlig avfall.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.