Skip to main content

Avdekker mobbing med digitale undersøkelser

Digitalt verktøy: Konstituert rektor, Solveig Vartdal Karlsen (t.v.) og kontaktlærer Elin Hofstad ved Grav skole har gode erfaringer med bruk av klassetrivsel.no. – Jeg bruker det for å kartlegge sosiale relasjoner i klassen og kan fange opp elever som ikke har det bra, sier Hofstad. foto: eva groven

Med bare noen tastetrykk kan læreren finne ut hvem som ikke har det bra i klassen.

«Hvem i klassen jobber du best med i timene?» Spørsmålet lyser fra iPad-skjermen til elevene i 4. klasse på Grav skole. Med vante bevegelser skroller en barnefinger nedover listen med navn på klassekamerater og huker av tre stykker. To gutter og én jente.

– Informasjonen bruker jeg til å sette sammen arbeidsgrupper, sier kontaktlærer Elin Hofstad.

 

VELGER VENNER: «Hvem samarbeider du best med»? Elevenes svar gir læreren nyttig informasjon til klassehverdagen.

Det vil si, det er et digitalt verktøy som setter sammen gruppene, basert på elevenes svar.

– Vi begynte å bruke det i fjor vinter, og det er et godt verktøy. Enkelt å lage og enkelt å gjennomføre, sier konstituert rektor, Solveig Vartdal Karlsen.

LES OGSÅ: Verbale krenkelser mest utbredt

Finner utenforskap

Grav skole er en av flere skoler i Bærum som har tatt i bruk klassetrivsel.no Verktøyet er utviklet for å kartlegge klassemiljø, herunder sosiale relasjoner og mobbing.

– Vi kan for eksempel bruke det hvis vi lurer på hvordan jentegruppa fungerer i en klasse. Når vi spør «Hvem er du oftest sammen med» får vi også vite hvem som sjelden opplever å være del av et fellesskap. Det kan finnes elever i en klasse som ikke blir nevnt, sier Vartdal Karlsen.

Klassetrivsel.no

– Jeg får vite hvilke sosiale relasjoner som finnes. Verktøyet hjelper meg ikke med å hjelpe elevene som faller utenfor, men det hjelper meg å se dem, understreker Hofstad.

TENKT EKSEMPEL: Med et slikt sosiogram kan læreren lett se at Silje faller utenfor jentegruppen, mens Bea og Oda står sterkt (navnene er oppdiktet).

I diagrammet over er det «Silje» ingen nevner når de blir spurt hvem elevene ofte er sammen med. De gule pilene indikerer at valg av person ikke er gjensidig. Svarte piler viser at begge to har valgt hverandre.

MER SKOLE? LES OGSÅ: Slik roterer rektorene i bærumsskolen

Mobbetall går ned

I tilstandsrapporten for Bærumsskolen fra 2014 fremgår det at 4 prosent av elevene (338 elever) opplevde å bli mobbet 2–3 ganger i måneden eller oftere. Det er en nedgang fra 2012. Da svarte 7 prosent at de opplevde månedlige krenkelser. 117 elever svarte at de ble mobbet flere ganger i uken.

I disse dager ferdigstiller skolesjefen i Bærum, Siv Herikstad, tilstandsrapporten for 2015. Den viser at tallet på dem som opplever ukentlige krenkelser har gått fra 117 til 92 elever.

– Vi skulle selvfølgelig sett at det var enda lavere, sier Herikstad.

Jobber i «fredstid»

Derfor har skolesjefen blant annet innført klassetrivsel.no i Bærumsskolen.

– For å komme mobbing til livs må vi ha et analyseverktøy. Det gir oss innblikk i maktstrukturene i en klasse, sier Herikstad.

– Når elevene svarer på hvem de er sammen med, eller hvem de ønsker å være sammen med, forteller det oss hvem som er positive «ledere» og katalysatorer for et godt klassemiljø. Samtidig kan det gi svar på hvem som aldri får positiv oppmerksomhet. Når vi vet slike ting kan vi gå inn i «fredstid» for å forebygge mobbing, sier Herikstad.

KONSENTRERT: Henrik Darre-Næss har egen iPad og kan svare raskt på spørsmålene om samarbeid i klassen fra kontaktlærer Elin.

Gjennomføres ved behov

Foreløpig er det digitale verktøyet innført i to tredjedeler av Bærumsskolen.

– Tidligere brukte vi mye tid på å kartlegge sosiale relasjoner manuelt, men etter at vi fikk det nye, digitale verktøyet er jobben blitt mye enklere. For oss som er en iPad-skole trenger vi heller ikke bruke skolens datarom, sier Vartdal Karlsen.

Her kan hver elev raskt logge seg inn på eget nettbrett og svare på undersøkelsen som kontaktlærer har laget.

På Grav skole gjennomfører de nå undersøkelser knyttet til klassemiljø minst to ganger i året, men de kan gjøre det oftere, ved behov.

– Verktøyet er veldig godt mottatt. Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt dette selv da jeg var lærer, sier Vartdal Karlsen.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.