Skip to main content

Askerbøringene danker ut bæringer i formue – men ikke på inntekt

Askerbøringene har danket ut bæringene i formue per innbygger siden 2009. På inntekt er det motsatt.

Det viser skattetallene som kom fredag morgen.

Statistikken viser utviklingen fra 2009. Den viser at formuen per innbygger lå noenlunde likt et sted mellom 600.000 og 400.000 kroner per innbygger i 2009. I 2010 lå Asker noe under Bærum. Kjell Inge Røkke har 10 milliarder i formue og skattet over 100 millioner kroner.

LES OGSÅ: De tjente mest i Asker - pr. postnummer

Flere byks fra

Men etter 2011 har Asker tatt flere byks fra Bærum i utvikling. I 2014 var formuen per innbygger på mellom en og halvannen millioner kroner, mens den i Bærum lå på noe over 900.000 kroner.

LES OGSÅ: De tjente mest i Bærum - pr. postnummer

Inntekt

Når det gjelder skatt per innbygger var utviklingen motsatt.

Her har inntekten per innbygger helt siden 2009 alltid ligget over Asker. Og bæringene har betalt mer skatt per innbygger enn askerbøringene helt siden 2009.

Les flere artikler