– Det er ikke noen helhetlig plan bak. Det er kaotisk og for få lange strekninger der man ikke trenger å være redd for ulykker, sier Frode Brandal (68) som sykler mellom Oslo og jobben på Nesbru videregående skole hver dag.

– Det har jeg gjort i rundt 30 år, så jeg vet hva jeg snakker om, sier han der han står i sykkelfeltet på Billingstadsletta, den ene av to slike strekninger i Asker kommune.

LES OGSÅ TILSVAR: – Asker ønsker å lage separate tilbud

Sykkelby i fem år

Asker har i fem år vært offentlig sykkelby, med godkjent plan for det «overordnede sykkelveinettet». Men Asker har ikke en eneste strekning med sykkelvei i betydningen fysisk adskilt fra biler, slik det er i f.eks. Danmark.

I Bærum er det én slik strekning, nemlig langs Snarøyveien (2,4 km). Det eneste «spesialtilbudet» Asker kan skilte med er to strekninger med sykkelfelt, der syklingen skjer i en egen fil til høyre for bilene.

– Tilbudet er for dårlig, mener Jan Henrik Andresen, styreleder i Syklistenes Landsforening (SL), Asker og Bærum.

Vil ha adskilt løsning

Asker er en sykkelby mer på papiret enn i virkeligheten, mener Andresen. Han mener det er dårlig bruk av penger å lage sykkelfelt fremfor egne sykkelveier, noe SL, ifølge Andresen, har spilt inn overfor Askers og Bærums ordførere og Akershus’ fylkesordfører.

– Sykkelfelt er selvsagt bedre enn å måtte slåss om plass i veibanen. Men standardavstanden til bilene, halvannen meter, er for snau, sier Andresen.

– Egne sykkelveier er det tryggeste, og helt klart den beste løsningen. Med separate sykkelveier er bilførerne kvitt syklistene og omvendt, sier Andresen, som også kritiserer planleggingen.

LES OGSÅ: 

Sykkelforbundet: – Tragisk at veiene ikke kan tilpasses

Unge landeveissyklister må trene på p-plass

Monner ikke

– Nytt sykkelfelt langs Røykenveien høres bra ut. Men det monner ikke så mye når total lengde er 600 meter og det er et sterkt trafikkert kryss i begge ender.

– Noen må snart begynne å se helheten. Også syklister ønsker å komme fortest mulig frem, sier Andresen.

Han understreker likevel at tilbudet til syklistene i Asker er ganske bra, takket være god dekning av de tradisjonelle gang- og sykkelveiene.

Sykkelfelt i Asker:

Sykkelbyen Asker har to strekninger med sykkelfelt:

1. Røykenveien ved Asker brannstasjon: 600 meter (begge fartsretninger medregnet)

2. Billingstadsletta, mellom krysset Billingstadsletta og Billingstadveienog Rema 1000 ved Lundekroken: 1,3 km (begge fartsretninger medregnet)

Kilde: Statens Vegvesen

 

Bedre i Bærum

Asker har totalt 2 km med sykkelfelt (begge retninger på hver strekning medregnet). Bærum, uten status som sykkelby, har totalt 11 km.

Øyvind Luke i Statens vegvesen mener det er viktig å skille mellom raske transportsyklister og «de andre syklistene».

– Vi synes ikke det er riktig å si at det kun er sykkelfelt eller separate anlegg som er akseptable tilbud. Det er mange kilometer med tradisjonell gang- og sykkelvei i Asker og Bærum, og mange er fornøyd med disse, sier Luke.

LES OGSÅ INNSPILL: Kan Asker slå Lillestrøm?

Vil skille med stein

Han sier veivesenet har prioritert å bruke penger på gang- og sykkelvei, ofte for å gjøre skoleveier tryggere.

Luke håper likevel at det i fremtiden blir mer av gang- og sykkelvei der syklister og fotgjengere er adskilt med kantstein. I denne løsningen har syklistene en bredde på tre meter, mens fortausdelen er to meter bred.

– Fordelen er jo at denne typen gang- og sykkelvei igjen er adskilt fra biltrafikken, sier Luke, som håper denne «nye» løsningen blir valgt langs Griniveien.

LES MER:

Legger sykkelfelt langs Griniveien - dobbelt så dyrt som alternativet

Sykkelvei kan stoppe Røkke fra å flytte inn