Asker kommune satser som sykkelby og nå vil de gjøre det trygt for pendlere og andre å parkere sykkelen sin i sentrum.

Budstikka treffer Simen Korsmo Robertsen mens han leter etter plass til sykkelen på en mer enn overfylt parkering ved Asker stasjon. Korsmo Robertsen ønsker tilbudet velkommen.

- Fint at Asker kommune legger til rette for dem som bruker sykkel og tog, han.

Hva mener du? Si din mening!

Eget skur og plass i p-hus

Kommunen er i ferd med å utarbeide leiekontrakt med Tandberg Eiendom som gjør at sykkelpendlerne får innendørsparkering i p-huset sør for skinnegangen.

I tillegg blir det en noe mindre uteparkering, og i samarbeid med Jernbaneverket skal et lukket sykkelskur etableres på perrongen nærmest sentrum, nær Asker p-hus. Skuret vil gi plass til 50-60 sykler.

Miljøsatsing

- Skal flere velge sykkel som transportmiddel, enten helt til endepunktet for reisen eller til et kollektivknutepunkt, må vi legge forholdene til rette. Innbruddssikker sykkelparkering er viktig for å kunne velge sykkel til stasjonen, sier en av drivkreftene bak prosjektet, trafikkplanlegger i kommunen, Toril Skovli.

Asker kommune ser for seg at sykkel-p-plassene på begge sider av togskinnene skal være klar til bruk i løpet av 2010.

Flere sykkelstativer

Tidligere i år kom det sykkelstativer både ved Vollen brygge og på Gullhella stasjon. De tre siste årene har kommunen foretatt en sykkeltelling i juni i henholdsvis Slemmestadveien, Drammensveien, Billingstadsletta, Røykenveien og Kirkeveien.

Selv om statistikkgrunnlaget er noe tynt, er tendensen helt klar. Det er stadig flere som sykler langs de nevnte strekningene.