– Fast bolig for alle på Brønnøya

LIKHET: Ordfører Lene Conradi tror at en lav utnyttelsesgrad, men lik status for alle eiendommer enten det tidligere har vært hus eller hytte på dem er det som må til for å få en velfungerende reguleringsplan på Brønnøya. FOTO: JENNY CONRADI

LIKHET: Ordfører Lene Conradi tror at en lav utnyttelsesgrad, men lik status for alle eiendommer enten det tidligere har vært hus eller hytte på dem er det som må til for å få en velfungerende reguleringsplan på Brønnøya. FOTO: JENNY CONRADI

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Ordfører Lene Conradi tror det kan være lurt å regulere Brønnøya slik at kommunen ikke skiller mellom fast bolig og hyttebebyggelse.

DEL

Det betyr at alle som har en eiendom på Brønnøya kan velge om de vil bo der fast eller bruke eiendommen sin som fritidsbolig uten at de bryter reguleringsbestemmelsene av den grunn.

– Da trengs det en ny regulering, men det er mange skjær i sjøen før det er i havn. Her er det mange parter som skal høres og tas hensyn til. Blant annet må vi få en plan som også fylkesmannens miljøvernavdeling kan akseptere, understreker ordføreren.

Ønsker lav utnytting

Hun har en rekke klare forutsetninger for sitt standpunkt. Blant annet svært lav utnyttelsesgrad av eiendommene. Dagens reguleringsplan tillater hyttebebyggelse på 75 kvm samt 16 kvm anneks.

I henhold til eksisterende regulering fra 1995 er det ikke tillatt å etablere flere heltidsboliger.

 Like fullt er det mange som benytter det som er regulert som hytte til fast bolig. Og det er denne situasjonen ordføreren gjerne skulle få ryddet opp i.

Likhet for alle

– En ny reguleringsplan må gi likhet for alle, enten de bor på øya fast, eller ikke.

Men det betyr ikke at vi i fremtiden kommer til å tillate å bygge så store heltidsboliger som de som har den statusen i dag, understreker Conradi.

– Hvor store boliger ser du for deg at folk skal kunne bygge?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Om det blir 100 kvm eller 125 kvm, eller hva vi ender på. Uansett ønsker vi en svært lav utnyttelsesgrad, langt lavere enn andre steder i bygda. Videre er det en forutsetning at øya forblir bilfri, understreker Høyres førstekvinne i Asker.

Biofokus-rapport

Det er også i tråd med de føringene kommunestyret kom med under sin behandling i 2009.

I forbindelse med et private reguleringsforslag er det bestilt en rapport fra BioFokus som kartlegger de unike naturverdiene på øya, og hvordan det kan innvirke på det kommende planarbeidet.

Torsdag denne uken hadde plan- og næringsutvalget denne til behandling, og flertallet med Høyre og Frp i spissen følger rådmanns tilnærming til dette vepsebolet av en sak.

Bilfritt Brønnøya

Men slett ikke alle er enig i at det skal bli fritt frem å bli fastboende på Brønnøya.

En gruppe hyttefolk som kaller seg "Bilfri Brønnøya" ønsker ikke en slik utvikling. De fremholder at hyttefolket i dag utgjør 95 prosent av dem som har tilhold på øya.

I tillegg kommer det 34 husstander som bruker eiendommen sin som heltidsbolig, uten egentlig å ha lov til det.

De kan ikke se logikken i at det skal være nødvendig å løse problemene med å tillate at alle kan bo fast på øya.

Artikkeltags