Skip to main content

Asker vil prioritere skoleveiene ved Blakstad

MYE TRAFIKK: Her langs Slemmestadveien er det planlagt ny gang- og sykkelvei. FOTO: KJETIL OLSEN VETHE

Asker ønsker å nedprioritere gang- og sykkelvei i Heggedal til fordel for Slemmestadveien ved Blakstad.

Les flere artikler