Skip to main content

Asker stasjon får nytt vendespor

FLERE TOG: Det nye vendesporet vil gjøre det mulig å øke antall lokaltog fra fire til seks tog i timen mellom Oslo S og Asker langs Drammenbanen. Byggingen kan føre til naturinngrep både langs Askerelva og ved Bondivann.
FLERE TOG: Det nye vendesporet vil gjøre det mulig å øke antall lokaltog fra fire til seks tog i timen mellom Oslo S og Asker langs Drammenbanen. Byggingen kan føre til naturinngrep både langs Askerelva og ved Bondivann.

Planleggingen av et nytt vendespor ved Asker stasjon er i gang.

Dette sporet vil få stor betydningen for togkapasiteten fra Asker stasjon.

– Man vil kunne kjøre flere avganger mot Lillestrøm og Kongsvingerbanen. Vendesporet gir mulighet for å benytte doble togsett, forklarer Njål Vikdal. Han representerer Venstre i fylkestingets hovedutvalg for samferdsel.

En av hensiktene med sporet er å sette NSB i stand til å gjennomføre «Ruteplan 2027».

Vil øke antall avganger

Det er planlagt å øke antall lokaltog fra fire til seks tog i timen mellom Oslo S og Asker langs Drammenbanen.

Av togene som i dag pendler mellom Lillestrøm–Asker–Spikkestad, vender i dag to tog i timen på Asker stasjon, og to tog i timen fortsetter til Spikkestad. Lokaltogene som vender på Asker stasjon vender i dag i spor 5.

LES OGSÅ:

Stenger jernbanen mellom Asker og Drammen

Buss for tog og stengt parkering i påsken 

Trenger to vendespor

For å ha tilstrekkelig kapasitet for vending av lokaltog med økt togtilbud, trengs det minst to vendespor.

Asker kommune varsler i disse dager oppstart for planarbeidet. Den gjeldende reguleringsplanen som berøres i størst grad, er Kraglund kontorpark. Den ble vedtatt i 2010 og fastsetter byggeområder for kontor med adkomstveier fra Hagaløkkveien og Røykenveien. Det er også regulert jernbanearealer og friluftsområder.

Prosjektet vil trolig ikke påvirke kontorbebyggelsen vest for elven. På området mot Maxbo vil det vurderes om det er tilstrekkelig jernbaneareal.

Jernbanearealet sør for veibroen til Kraglund vil bli noe bredere, men det vil være plass til et grøntdrag langs elven.

Vendespor ved Asker stasjon 

Naturinngrep

Av planbeskrivelse som Norconsult har utarbeidet for Bane Nor fremgår det at byggingen av vendesporet kan medføre både permanente og midlertidige inngrep i verdifulle naturområder. I første rekke dreier det seg om Askerelva og i mindre grad nordenden av Bondivann.

Vendesporet vil også gjøre det nødvendig å vurdere faren for flom i Askerelva. Det skal bygges nye broer for jernbanen over Askerelva, og det vil sannsynligvis bli behov for enkelte støttemurer mellom jernbanen og elven.

De nye anleggene skal dimensjoneres for en flom med 200-års gjentagelsesintervall. Planområdet omfatter i liten grad helhetlige bygningsmiljø, altså kulturminner fra nyere tid, i Asker.

Det er heller ikke registrert automatisk fredede kulturminner.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.