Skip to main content

Asker og Bærum får tre nye naturreservater

SVABERG: Blåfjell i Kjekstadmarka er særlig kjent for sine flotte svaberg.
SVABERG: Blåfjell i Kjekstadmarka er særlig kjent for sine flotte svaberg.

Fylkesmannen vil opprette 18 nye naturreservater i Oslo og Akershus. Tre av dem ligger i Asker og Bærum.

Fylkesmannen begynte i 2012 arbeidet med å verne 28 områder etter markaloven. 18 av disse er nå plukket ut som ekstra verdifulle og aktuelle å verne som naturreservat etter naturmangfoldsloven. Det gir et enda strengere vern enn markaloven, men har bedre erstatningsordninger og betinger frivillighet fra grunneiernes side.

For Asker og Bærum gjelder det Garlaus i Bærumsmarka, Ringiåsen i Vestmarka og Blåfjell i Kjekstadmarka. Det er Sveco som har foretatt kartleggingen av områdene for Fylkesmannen, og hvert område er vurdert ut fra natur- og friluftsverdi.

– Det var i utgangspunktet markalovens paragraf 11 som åpnet for vern med tanke på opplevelse og rekreasjon. Så er vi blitt enige med grunneiere å forsøke å verne disse 18 områdene som naturreservat, og sende det ut på høring først. Det er snakk om å verne friluftsopplevelsen for folk som er opptatt av gammel skog, noe vi ikke har så mye igjen av, sier Christian Hillmann hos Fylkesmannen.

LES MER: Vil ha sykkelvei over populært utfartsområde

Nasjonal verdi

Garlaushøgda ligger nord for Gamle Ringeriksvei mellom Øverland og Bærums Verk, rett bak Stein Gård. Arealet er på 436 mål, og er mye brukt av turgåere. Det har mange treslag, og er vurdert som nasjonalt verdifullt.

Ringiåsen ligger helt øst i Vestmarka og er en 516 mål stor åsrygg med bratte skrenter mot Ståvivann. Det består av eldre naturskog med en rik forekomst av rødlistearter. Det er også vurdert som nasjonalt verdifullt.

Blåfjell i Kjekstadmarka sør for Dikemark er et mye større område, og er blant annet kjent for sine store svaberg. Selve skogen er ikke vurdert fullt så verdifull, og har fått merkelappen lokal verdifull.

– Blåfjell tok vi med for de store friluftsverdiene, og fordi det ikke er noen verneområder fra før i Kjekstadmarka. Dessuten var grunneierne tidlig ute med et tilbud om vern. Personlig synes jeg det er veldig fint der, sier Hillmann.

Tjæregrashøgda ut

– Er det mange grunneiere som har motsatt seg vern?

– Innledningsvis var det en del motstand fra skogeierorganisasjonene mot vern etter markaloven, selv om man også der kan få erstatning for tapte inntekter. Men det er mer attraktivt og forutsigbart for grunneierne med naturreservat etter naturmangfoldsloven, og vi har hatt konstruktive diskusjoner underveis, sier Hillmann.

I utgangspunktet var også Tjæregrashøgda i Bærumsmarka med på listen, men ble tatt ut etter kartleggingen.

– Det er et flott turområde med et fantastisk utsiktspunkt, men kvalifiserer ikke ut fra kravet til biologisk mangfold. Det er ikke nok gammel skog, sier Hillmann.

Når saken har vært ute på høring, er det til slutt opp til regjeringen å vedta vern. Hillmann tror det kan skje i løpet av 2014.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.