I avtalen listes opp en rekke konkrete saker Ap, Miljøpartiet De Grønne (MDG), SV og Senterpartiet er blitt enige om.

To sentrale saker er ikke berørt. Det er E18 og kommunesammenslåing.

– Rett og slett fordi det er saker hvor det ikke er enighet, påpeker gruppelederne i samarbeidspartiene.

– Vår avtale er basert på det vi er enige om, konkretiserer Oddvar Igland (Sp). Sp er representert i Asker for første gang på 16 år.

Samlet blokk

– Vi vil med denne avtalen fremstå som en samlet blokk i svært mange saker, og regner med at det skal gi uttelling, sier Marianne Riis Rasmussen, gruppeleder for Ap i det nye kommunestyret.

Det skal være første gang opposisjonen i Asker har undertegnet en samarbeidsavtale.

Partiene har brukt fire-fem kvelder på å komme frem til avtalen. Det foreligger også en avtale mellom Høyre, Frp og KrF, med Venstre og Pensjonistpartiet i et valgteknisk samarbeid.

Ap, MDG, SV og Sp er i avtalen blant annet enige om følgende:

 • Løpende opptak i barnehager.
 • 250 sommerjobber til ungdom.
 • Ingen bygging på dyrket mark.
 • Sykkel og gange skal gis fortrinn i kommunal planlegging.
 • Alle under 19 år skal ha gratis adgang til trenings- og øvingslokaler i kommunens kultur- og idrettsanlegg.
 • Øke lærertettheten.
 • Mindre måling i Asker-skolen.
 • 150 av 350 nye boliger i året skal være rimelige.
 • Øke grunnbemanningen i hjemmesykepleien.
 • Bedre kartlegging av fattigdommen i Asker.
 • Nei til utleie av kommunal grunn til sirkus med ville dyr.
 • Gjøre Asker til et fyrtårn for lokal mat og drikke med bærekraftig landbruk.

Kristin Bjelke (MDG) påpeker at samarbeidet vil føre til at partiene i fellesskap løfter frem saker.

Felles liste til komiteer

Rent konkret har samarbeidet ført til at partiene har felles liste med varamedlemmer til de politiske komiteene. Dette medfører at langt flere vil få posisjoner hvor de vil være delaktige.

Felles gruppemøter medfører at alle de fire partienes stemmer blir trukket inn i møtene uten at hvert parti er representert.

De fire partiene har totalt 14 av 47 representanter i Askers nye kommunestyre.